Colofon

Cover RIVM Magazine

RIVM Magazine is een uitgave van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

U kunt zich aanmelden voor een gratis abonnement.

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

Ontwerp en projectbegeleiding

Ontwerp: Enof Online Communicatie, Utrecht

Projectbegeleiding: Aartje van Houten, Communicatie & Documentaire Informatievoorziening RIVM

Redactie

Hoofd-/eindredactie: Mirjam Kroeze, Communicatie & Documentaire Informatievoorziening RIVM

Teksten: John Ekkelboom, Patricia van der Zalm, Mirjam Kroeze

Fotografie

Tjitske Sluis, Hollandse Hoogte, Thinkstock