springende mensen

Innovatie volgens

Daan Roosegaarde

Wat versta je onder innovatie? Vijf mensen die bij innovatieve toepassingen betrokken zijn vatten samen wat volgens hen de kern van innovatie is. Allereerst Daan Roosegaarde, bekend ontwerper en innovator: “Creativiteit is ons nieuwe kapitaal.”

 

Iets doen met je idee

Koen van der Swaluw, psycholoog en promovendus bij Tilburg University: “Als je een idee hebt maar je doet er niets mee, dan blijft het een uitvinding. Pas als je iets gaat doen met je idee, is het een innovatie.”

Vernieuwend voortborduren

Margot de Heide, grafisch ontwerper app ‘Ik heb nu last’: “Innovatie is op een vernieuwende manier voortborduren op iets bestaands.”

Innerlijke drang

Ger Rijkers, Immunoloog en hoofd Science Department University College Roosevelt Middelburg: “Innovatie is een continu proces van streven naar verbetering door vernieuwing. Hiervoor is de innerlijke drang nodig om dingen beter te doen.”

Nieuwe toepassingen zien

Tibor Brunt, onderzoeker Trimbos-instituut: “Innovatie is nieuwe toepassingen zien, waardoor de intrinsieke kwaliteit van het werk wordt verhoogd en waarmee een verbinding kan worden gelegd tussen het werk van verschillende organisaties.”