Hier vindt u erkende interventies

Honderden interventies zijn inmiddels erkend en dus direct toepasbaar. Ze zijn per thema ondergebracht in databanken van verschillende kennisinstituten. Samen bieden zij voor elke gemeente een startpunt om aan de slag te gaan met gezondheid in de wijk. Waar kunt u terecht?

Jeugdzorg en jeugdgezondheid

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) verzamelde al ruim 200 erkende interventies voor hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Aan de slag met jeugdgezondheid? Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) biedt toegang tot meer dan 100 erkende interventies in een interventiebibliotheek.

Leefstijl: actief en gezond leven

Het Kenniscentrum Sport en het RIVM Centrum Gezond Leven bundelden meer dan 350 erkende leefstijlinterventies. Kijk op Loketgezondleven.nl voor het overzicht met alle erkende interventies. Op deze site kunt u ook specifieke interventies zoeken.Op zoek naar sport- en beweegaanbod? Kijk eens in de databank van Kenniscentrum Sport. Ruim 200 interventies voor verschillende doelgroepen: Netwerk in beweging.

Sociaal domein

Ook in het sociale domein zijn al veel erkende interventies beschikbaar. Movisie verzamelde er meer dan 120. Alle interventies worden op minstens twee plekken in Nederland toegepast. Ze zijn verdeeld over 12 thema's, van Buurtontwikkeling tot Vrijwillige inzet: Databank Effectieve sociale interventies.

GGZ, ouderen en gehandicapten

Het Trimbos-instituut verzamelde tot nu toe ongeveer 20 interventies op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in de databank Erkende interventies GGZ.

Zoekt u interventies die specifiek gericht zijn op langdurige zorg voor ouderen of mensen met een beperking? Bekijk dan de ongeveer 20 tot nu toe erkende interventies die Vilans op een rij heeft gezet in de Databank Interventies.