Over kwaliteit gesproken

Een interventie bezit kwaliteit, als de burger er beter van wordt, zegt Jantine Kriens. De voorzitter van de directieraad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit voor een infrastructuur in gezondheid en welzijn, inclusief databanken, om kennis te máken. Om burgers en professionals waar nodig te ondersteunen in onze complexe samenleving.