Winst voor de wijk

Dit magazine is voor gemeenten die willen kiezen voor kwaliteit in de wijk. Maar hoe weet u wat kwaliteit is? Zeven landelijke organisaties werken samen in een erkenningstraject om interventies of aanpakken te beoordelen op kwaliteit en effectiviteit. Het resultaat? Voor het brede terrein van preventie tot aan langdurige zorg is zichtbaar welke interventies werken. Zo weet u wat u kunt inzetten om winst te behalen voor gezondheid en welzijn in de wijk.