Minisymposium: Op de bres!

Het was warm op 5 juni 2015. Heel warm. Desalniettemin trotseerden ongeveer 60 veiligheidskundigen de warmte om deel te nemen aan het RIVM minisymposium ‘Op de bres voor een veilige werkvloer’. Tijdens interactieve workshops bogen zij hun hoofd over allerlei actuele thema's: ‘effectieve veiligheidsmaatregelen’, ‘resilience: focus op het goede’ en ‘benchmarken van veiligheid’. De tijd was te kort en men gaf aan dit soort bijeenkomsten, gericht op kennis en ervaringen delen, graag vaker te bezoeken. Wordt vervolgd in 2016!

Het merendeel van de veiligheidskundigen wil graag betrokken blijven bij de ontwikkeling van kennis en instrumenten op het gebied van veilig werken. Daarnaast veruvlt een deel van de deelnemers inmiddels een actieve rol in een klankbordgroep over resilience en in de totstandkoming van een database met werkende veiligheidsmaatregelen.

Wil je ook meedenken? Neem dan contact op met RIVM Veilig Werken, via veiligwerken@rivm.nl. Op 21 april aanstaande is er een volgende netwerkbijeenkomst!