groep mensen

Thema's 2015

groep mensen

Innovatie, communicatie en aanbestedingen zijn belangrijke thema's bij de organisatie van bevolkingsonderzoeken en screeningen. Ook in 2015 waren dit belangrijke aandachtspunten.

Innovatie

Innovatie is een traject van jaren. Dat heeft alles te maken met het feit dat een nieuw middel of methode – denk aan een nieuwe test voor een van de screeningsmethoden of bevolkingsonderzoeken – bewezen veilig en doeltreffend moet zijn. Dat kost tijd. In vogelvlucht laten we zien welke stappen nodig zijn voor concrete innovatie en waarom er zoveel tijd mee gemoeid is.

Lees meer

De discipline van aanbestedingen

De Europese Aanbestedingswet maakt dat ook het RIVM-CvB opdrachten moet aanbesteden. Een intensief traject dat soms onvermijdelijke obstakels kent.

Lees meer

Communicatie

Een van de taken van RIVM-CvB is om te communiceren met het publiek, de professionals en andere stakeholders. Het doel hiervan is om de bevolkingsonderzoeken en screeningen zo goed mogelijk te laten verlopen en burgers een geïnformeerde keuze te bieden.

Lees meer

Woordvoering en issues

Het werk van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek is openbaar. Communicatie met de verschillende stakeholders, waaronder het publiek, is dan ook essentieel. Een interview met Harald Wychgel, persvoorlichter bij het RIVM en Coen Berends, communicatieadviseur bij het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB). Over ‘woordvoeringslijnen’ en ‘issuemanagement’.

Lees verder