2015 in beeld

PNS Conferentie

Op 14 april 2015 kwamen ruim 350 betrokken professionals, beleidsmakers, overheidsvertegenwoordigers en onderzoekers bij elkaar in Media Plaza om over de impact van innovatie in discussie te gaan

25 jaar bevolkingsonderzoek borstkanker

In 2015 was het 25 jaar geleden dat het bevolkingsonderzoek borstkanker van start ging. In de tijdlijn 25 jaar bevolkingsonderzoek borstkanker 1990 – 2015 vindt u de belangrijkste mijlpalen. Een uitgebreide tijdlijn staat op rivm.nl/media/25jaarbvbk.

Hielprik in Caribisch Nederland

Vanaf 26 oktober 2015 is voor alle pasgeboren baby's op Sint Eustatius en Saba de hielprikscreening ingevoerd. De hielprikkaarten met het bloed worden naar Nederland gestuurd en daar gescreend op 17 aandoeningen. Bonaire was al per 1 januari 2015 gestart met de hielprik en daarmee is de hielprikscreening in Caribisch Nederland een feit.

Eerste resultaten bevolkingsonderzoek darmkanker

In het eerste half jaar na de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker is bij 763 deelnemers darmkanker gevonden. Dit blijkt uit een onderzoek van het Erasmus MC en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in opdracht van het RIVM. Hiervoor zijn de gegevens van 190.000 genodigden geanalyseerd. Het deelnamepercentage aan het bevolkingsonderzoek was 68%.