Nationaal Programma Grieppreventie

Griepprik

In Nederland is in 1997 het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) ingevoerd, met als doel complicaties en sterfte als gevolg van influenza te voorkomen. Op advies van de Gezondheidsraad worden mensen die extra risico lopen uitgenodigd om zich gratis te laten vaccineren. Elke winter krijgt gemiddeld ongeveer één op de tien mensen griep. Voor mensen met bepaalde chronische ziekten en ouderen kan griep ernstige complicaties met zich mee brengen. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 100 tot 2.000 mensen aan de gevolgen van griep, vooral ouderen zijn hiervan het slachtoffer.

Het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) voorziet in een jaarlijkse griepprik voor personen met een verhoogd risico. De risicogroepen zijn mensen van 60 jaar en ouder, en personen met diabetes, een chronische hart-, long- of nierziekte of een verminderde afweer. Zij krijgen jaarlijks van hun huisarts of zorginstelling een uitnodiging voor de griepvaccinatie. Het is een eigen keus van mensen om zich te laten vaccineren. Elk jaar krijgen ruim 3 miljoen Nederlanders een griepprik.

Het RIVM-CvB bewaakt de kwaliteit en doelmatigheid van het programma, en verzorgt de publieksvoorlichting.

In 2014 is 19,6% van de bevolking gevaccineerd tegen influenza. Van de doelgroep voor influenzavaccinatie, werd 52,8% gevaccineerd. De vaccinatiegraad was met 72,9% het hoogst onder personen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden.

De influenzavaccinatiegraad verschilt sterk tussen de Europese landen. Nederland behoort samen met het Verenigd Koninkrijk nog steeds tot de landen met de hoogste vaccinatiegraad.

2015: voorbereiding veilige naaldsysteem

Europese richtlijnen hebben ertoe geleid dat werkgevers van alle lidstaten verplicht zijn om hun medewerkers te beschermen tegen prikaccidenten. Deze richtlijn geldt ook voor vaccinaties binnen het NPG. Dat betekent dat uitvoerders binnen het NPG verplicht zijn gebruik te maken van ‘veilige naaldensystemen’, ofwel naalden met een ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme. Het RIVM-CvB is gestart met de voorbereidingen om ervoor te zorgen dat vanaf 2016 ook binnen het NPG gewerkt kan worden met veilige naaldsystemen.