‘Zoals bij elke relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer schuurt het wel eens’

Het RIVM-CvB en het RIVM-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s), zijn beide werkzaam ten behoeve van de volksgezondheid. Wat tekent deze relatie? Wat houdt deze dienst bezig? En wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Een gesprek met Ellen Soeters, hoofd van het RIVM-DVP.

Wat betekent het RIVM-CvB voor jullie?

‘Het RIVM-CvB is één van onze opdrachtgevers. Ze is een ervaren regievoerder, met veel kennis van de programma’s. Ze is goed in het organiseren van ketenoverleggen, in het afstemmen van de belangrijkste zaken per programma, en weet zich goed te manoeuvreren in een veld waarin vele belangen spelen. Maar zoals bij elke relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, schuurt het ook in deze relatie soms. Zo is het zaak om de te verrichten werkzaamheden goed met elkaar af te stemmen omdat het RIVM-CvB, net als wij, onderdeel zijn van het RIVM. Het risico dat niet altijd duidelijk is wie nu verantwoordelijk is voor wat, ligt op de loer. Maar het biedt ook voordelen om deel uit te maken van dezelfde organisatie. Zo zijn de lijnen kort in het geval van – bijvoorbeeld - calamiteiten.’

Wat is op dit moment jullie grootste uitdaging?

‘Het digitaliseren van bepaalde processen en het vernieuwen van het datamanagementsysteem Praeventis. Al dit werk is gericht op een voortdurende verbetering van de werkprocessen en de preventieprogramma's. Een voorbeeld daarvan is de uitbreiding van het aantal bepalingen in het hielprikprogramma.’

Hoe ziet het krachtenveld eruit waarin jullie opereren?

‘Onze dienst vormt een brug tussen het beleid en de burger. We hebben zowel het ministerie, als de burger aan de telefoon. Maar ook zitten we om de tafel met andere ketenpartners zoals screeningslabs, ziekenhuizen, koepels van verloskundig hulpverleners, jeugdgezondheidszorginstellingen zoals GGD’s en consultatiebureaus, gemeenten, vaccinproducenten, enzovoorts. Het werk dat we doen ligt politiek gevoelig. Een voorbeeld is het inkopen van dure vaccins voor een grieppandemie die achteraf meevalt, dit levert steevast media-aandacht en Tweede Kamervragen op.’

Waar is de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s trots op?

‘We zijn trots op de zeer hoge percentages correcte registraties en afhandelingen van dossiers en vaccinleveringen. Wij hebben daarvoor onder andere een maandmonitor ontwikkeld voor de afhandeling van NHS (Neonatale Hielprik Screening) dossiers. We zijn hierin succesvol omdat onze medewerkers heel goed van het belang zijn doordrongen dat ons werk draait om mensenlevens. Dit maakt dat onze medewerkers – van hoog tot laag – zeer betrokken en bevlogen zijn. En daar ben ik als manager dan weer trots op.’

Welke ontwikkelingen zien jullie plaatsvinden in de (nabije) toekomst?

‘Uiteraard gaat het veel energie kosten om de uitbreiding van de hielprikscreening - een verdubbeling notabene - zorgvuldig in te voeren. Verder zijn we druk bezig om een goede aansluiting te vinden bij de gemeenten omdat deze in 2018 verantwoordelijk worden voor het zetten van de prikken voor het Rijksvaccinatieprogramma. Ook zijn we erg benieuwd of de elk jaar terugkerende discussie over het nut van de griepcampagne tot nader onderzoek of wijzigingen in de nabije toekomst gaat leiden.’