De drie B's van veilig werken

In 2015 heeft RIVM Veilig Werken een visie opgesteld voor de komende vier jaar. Centraal in deze visie staat de ‘KennisHub’ Veilig Werken in Nederland. Een centraal punt dat kennis over arbeidsveiligheid ontwikkelt en hulpmiddelen biedt om deze kennis in de praktijk toe te passen. Daarbij benut RIVM eigen kennis en vult dit aan met de kennis en kunde van zijn netwerkpartners. Het streven daarbij is kennis te bewegen, kennis te borgen, en kennis te binden.