Hackathon brengt oplossing

Samen met de Arbo Unie en software ontwikkelaar Safety Changer werkte RIVM in 2015 het idee van een hackathon uit. Doel? In één dag, samen met ervaringsdeskundigen uit bedrijven, een oplossing voor een bestaand veiligheidsprobleem bedenken.

Een oplossing die bedrijven daadwerkelijk kan helpen om ongevallen in de toekomst te voorkomen. De hackathon vond in januari 2016 plaats. De dag leverde twee concrete productideeën op: een serious game ‘Speel je Veilig’ en een oplossingenplatform ‘de Verbeterhelden’. In 2016 verkennen we de mogelijkheden om deze ideeën door te ontwikkelen.