Kennis bewegen: 1 + 1 = 3

RIVM wil de kennis over veilig werken in beweging brengen. Bedrijven stimuleren aandacht te blijven geven aan het voorkómen van arbeidsongevallen. De kracht zit in de samenwerking met sectoren en arboprofessionals bij het ontwikkelen van bruikbare instrumenten.  1 + 1 = 3.

Hackathon brengt oplossing

Samen met de Arbo Unie en software ontwikkelaar Safety Changer werkte RIVM in 2015 het idee van een hackathon uit. Doel? In één dag, samen met ervaringsdeskundigen uit bedrijven, een oplossing voor een bestaand veiligheidsprobleem bedenken.

Lees meer.

Risicotool nieuwkomers

Het programma 5xBeter in de metaalsector ziet het aantal nieuwkomers op de werkvloer toenemen. Momenteel bepaalt het onderbuikgevoel vaak of een nieuwkomer en een werkplek bij elkaar passen. Samen met 5XBeter ontwikkelt RIVM een onderbouwd alternatief instrument.

Lees meer 

EVO start campagne Veilig Magazijn

De Eigen Vervoer Organisatie (EVO) verenigt bedrijven met een logistiek belang. De EVO heeft de data uit Storybuilder gebruikt als input voor een campagne voor veilige magazijnen.

Lees meer

Luisteren naar sectoren

In 2015 heeft RIVM 25 kennismakings- en verkenningsgesprekken gehad met allerlei sectoren en bedrijven. De gesprekken stonden in het teken van veiligheid op de werkvloer en de uitdagingen waar sectororganisaties en bedrijven mee te maken krijgen.

Lees meer.