Samen met sectoren

Tijdens de gesprekken was er aandacht voor de volgende vragen: Waar lopen bedrijven en sectororganisaties tegenaan? Welke uitdagingen hebben zij als het gaat om veilig werken? Hoe kunnen de kennis en producten van RIVM bijdragen aan oplossingen en verbeteringen? Soms blijkt een analyse van de ongevallen in een bepaalde sector voldoende. In andere gesprekken is afgesproken dat RIVM specifieke, anonieme ongevalsbeschrijvingen zal leveren die de sector kan gebruiken in de communicatie met hun achterban. En er zijn sectoren die graag een ongevallendatabase willen opzetten.

RIVM heeft onder andere gesproken met de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS), 5xBeter (de 5 sociale partners in de metaal), KLM, Euro Chlor, Stichting Veilige Haven (SVH), Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ), Stigas, Federatie van brancheverenigingen voor de rubber-, recycling-, en kunststofindustrie (NRK), Verbond Papier en Karton (VPK), Stichting Industriƫle Reiniging (SIR), Verticaal Transport (VVT), de Flexbranche en het Verbond van Verzekeraars.

Het Verbond Papier en Karton (VPK) voerde de afgelopen vijf jaar allerlei veranderingen door om de (machine)veiligheid te verbeteren. VPK zag een dalende trend in het aantal ongevallen met verzuim. Data uit Storybuilder van 2009-2013 lieten echter zien dat het aantal ernstige machineongevallen niet bleek te dalen en tevens nog steeds het belangrijkste risico vormen. Dit was reden voor de branche om de aanpak van machineveiligheid verder op te schalen.

In 2016 gaat RIVM verder in gesprek met onder meer SIR, VBZ, SVH, Arbouw en SSVV om gezamenlijk activiteiten te ondernemen.