Van kennis naar praktische toepassingen

Demo’s van toepassingen

In augustus 2015 is het RIVM gestart met het ontwikkelen van demo’s voor praktische toepassingen voor diverse gebruikers. De demo’s zijn bedoeld om op een toegankelijke en inspirerende manier aan sector- en brancheorganisaties te laten zien wat er mogelijk is met de data en kennis. Als de demo’s aanslaan, kan het RIVM ze samen met de betreffende organisaties tot – sectorspecifieke – instrumenten verder ontwikkelen. Het RIVM werkt op dit moment aan de volgende demo’s: ‘ervaar je ongeval’, ‘voorkom je ongeval’, ‘benchmark je ongeval’ en ‘voorspel je ongeval’. Een voorbeeld van een toepassing in samenwerking met een sector is de website bouwongeval.nl. Sichting Arbouw heeft Storybuilder ‘geadopteerd’ en een speciale versie voor de bouwsector gemaakt. Een mooi voorbeeld van een praktische toepassing die samen met een branche is ontwikkeld.

Helpdesk

Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer heeft RIVM informatie aangeleverd over ongevallen met biogas in de agrarische sector, ongevallen bij wegwerkers, ongevallen in praktijklokalen op VMBO-scholen en ongevallen met omvallende muren. Tevens zijn er op verzoek van I-SZW of sectororganisaties ongeveer vijftien sectoranalyses op maat gemaakt en zijn bestaande analyses bijgewerkt.

Storybuilder II in ontwikkeling

In 2015 heeft RIVM diverse aanpassingen gedaan aan Storybuilder II. Dit is de vernieuwde database van Storybuilder, waarmee op een snellere manier analyses zijn uit te voeren. Tevens is RIVM bezig met de voorbereidingen voor eventuele aanpassingen aan Storybuilder II als gevolg van aanpassingen aan de invoerlijst van ongevallen.

Actuele data

De ongevallen van het jaar 2011 zijn in 2015 aan de database toegevoegd. De gegevens die door de Inspectie SZW (I-SZW) zijn ingevoerd over het jaar 2013 en 2014 worden begin 2016 toegevoegd aan Storybuilder. De database bevat dan alle ongevalsdata van 1998 tot en met 2014.

Invoer van data eenvoudiger

Na een melding van een ernstig arbeidsongeval, doen inspecteurs ongevalsonderzoek. Naast het rapporteren van de bevindingen, registreren ze hun bevindingen aan de hand van een vragenlijst in een webapplicatie. De ingevoerde vragenlijst wordt vervolgens in Storybuilder II opgenomen. Het invullen van de huidige vragenlijst bleek diverse moeilijkheden met zich mee te brengen. Tijdens een bijeenkomst in oktober 2015 is samen met enkele inspecteurs een lijst met mogelijke verbeterpunten opgesteld. Op basis hiervan wil RIVM de vragenlijst beter laten aansluiten bij het ongevalsonderzoek en de gebruiksvriendelijkheid van de invoertool verbeteren.