ConsExpo: internationale samenwerking voor het actualiseren van blootstellingssoftware

Foto van persoon die handen wast

Het door het RIVM ontwikkelde programma ConsExpo berekent de blootstelling van consumenten aan chemische stoffen bij het gebruik van consumentenproducten, zoals schoonmaakmiddelen en cosmetica. De huidige versie van ConsExpo (uit 2004) blijkt niet altijd te werken onder de tegenwoordig gebruikte besturingsprogramma’s zoals Windows 7. Ook is de kennis rond consumentenblootstellingsschattingen enorm toegenomen. Omdat ConsExpo een wereldwijd gewaardeerd en gebruikt programma is, was het daarom noodzaak om ConsExpo te actualiseren. In 2015 is hiermee gestart in samenwerking met internationale partners, die zowel financieel als in natura aan het project bijdragen.

Europese gouden standaard voor consumentenblootstelling

ConsExpo bestaat uit software en uit factsheets. De software bevat verschillende modellen om de blootstelling aan een stof in consumentenproduct te berekenen. Hierbij wordt ook rekening gehouden wordt met hoe consumenten in aanraking komen met de stof, de toedieningsroute. De consumentenproducten waar het om gaat zijn verf, persoonlijke verzorgingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, ongediertebestrijding, speelgoed en doe-het-zelfproducten. De toedieningsroutes zijn de huid (bijvoorbeeld zonnebrandmiddelen), de mond (bijvoorbeeld kinderen die sabbelen aan speelgoed) en de longen (bijvoorbeeld inademen van haarspray). Naast modellen bevat ConsExpo een database met standaardwaarden voor blootstellingsparameters zoals de frequentie van het gebruik en de hoeveelheid van het product dat gebruikt wordt. Deze zijn vastgelegd in de factsheets.

In Europa wordt ConsExpo beschouwd als de “gouden standaard” voor consumentenblootstelling en ook buiten Europa wordt het gebruikt, bijvoorbeeld in Canada en Australië.

Toekomstbestendig

Om ConsExpo geschikt te maken voor de tegenwoordige besturingsprogramma’s en om de huidige kennis van consumentenblootstellingsschattingen erin te verwerken is een behoorlijke investering nodig qua tijd en geld. Hiervoor is een nieuwe manier van samenwerken geïnitieerd. Met vier buitenlandse instituten uit Canada, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland (respectievelijk Health Canada, BfR, ANSES en BAG) is een project gestart waarin zij in geld en in natura bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe versie. Deze nieuwe versie zal voor iedereen toegankelijk zijn, zij het dat de inhoud gericht is op blootstellingsexperts en voor een goed gebruik ervan kennis van blootstelling vereist is. Om bij te kunnen houden welke onderdelen het meest geraadpleegd worden en vanuit welk land, zal gebruikers gevraagd worden zich te registreren.

Terug naar overzicht Internationaal

Terug naar inhoudsopgave