EuroMix: samenwerken aan risicobeoordeling

Foto van verschillende consumentenproducten en voedsel

Dagelijks staan we bloot aan chemische stoffen, bijvoorbeeld omdat er resten van bestrijdingsmiddelen in ons eten kunnen voorkomen of omdat we via de huid blootgesteld worden aan chemische stoffen door gebruik van cosmetica, schoonmaakmiddelen of andere huishoudartikelen. Ook kunnen we dergelijke stoffen inademen, thuis, onderweg en in de werksituatie. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en daarom worden deze goed getest alvorens ze gebruikt mogen worden. Hierbij worden er ruime veiligheidsmarges gehanteerd. In het dagelijks leven krijgen we verschillende van deze stoffen tegelijkertijd binnen. Tot nu toe is het niet mogelijk om de samenhang tussen deze stoffen mee te nemen in de risicobeoordeling. Het Europese project EuroMix zal hierin gaan voorzien, door het opzetten van een nieuwe test- en beoordelingsstrategie. Een van de uitgangspunten daarbij is dat er minder dierproeven nodig moeten zijn voor het beoordelen van risico’s. Het RIVM coördineert EuroMix.

Europese expertise gebundeld

EuroMix bouwt voort op een eerder Europees project, het ACROPOLIS-project, eveneens gecoördineerd door het RIVM. Bij ACROPOLIS ging het om de blootstelling van alleen bestrijdingsmiddelen. EuroMix, dat loopt van 2015 tot 2019, gaat een stap verder. Dit wil, in Europees verband, een methode (model) ontwikkelen die de gezondheidsrisico’s kan berekenen van alle schadelijke stoffen met eenzelfde effect in het lichaam,.

Op 20 en 21 mei 2015 ging Euromix van start in Bilthoven. Aan dit project doen 22 samenwerkingspartners uit 16 Europese landen mee. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse overheid (US-EPA) participeren ook in EuroMix, zodat de nieuwe beoordelingsmethode wereldwijd afgestemd wordt.

Betere risicobeoordeling, minder dierproeven

Hoe zit het met de risico’s als consumenten meerdere chemische stoffen tegelijk binnenkrijgen? Versterken deze elkaar in hun schadelijke werking (synergisme) of zorgen ze ervoor dat de schadelijke werking juist minder wordt (antagonisme)? Daar zijn nog veel onduidelijkheden over. EuroMix maakt een begin met de zoektocht hiernaar. Het ontwikkelen van een dergelijk model is nieuw en wetenschappelijk interessant. De betrokkenheid van zoveel partijen en het maatschappelijk belang van minder dierproeven maken het extra boeiend.

Met de uitkomsten van dit project zullen in de toekomst de risico’s van blootstelling aan meerdere chemische stoffen beter beoordeeld kunnen worden, waarbij er op termijn minder dierproeven nodig zijn.

Na afloop van het project zullen het ontwikkelde model en de teststrategie aan de hele Europese Unie beschikbaar worden gesteld en kan elke lidstaat de eigen berekeningen maken. Om dit te faciliteren zal het worden vergezeld van trainingen in het gebruik van het model en de gebruikte meettechnieken.

Terug naar overzicht Internationaal

Terug naar inhoudsopgave