Evaluatie Strategisch Onderzoek RIVM (SOR)

SPR achtergrond

Het Strategisch Onderzoek RIVM (SOR) 2011-2014 was succesvol en innovatief. Dat blijkt uit het evaluatierapport dat op 10 juli 2015 verscheen. De in totaal 107 projecten resulteerden in promoties, databases en honderden publicaties over resultaten met hoge wetenschappelijke en maatschappelijke impact. De opvolger, het Strategisch Programma RIVM (SPR) 2015-2018 is met zes nieuwe speerpunten gestart. 

Waarom een Strategisch Programma RIVM?

Het Strategisch Programma RIVM is bedoeld om het RIVM te voorzien van de benodigde expertise en kwaliteit. Daarmee kan het nu en in de toekomst zijn taken goed uitvoeren en zo bijdragen aan een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Elke vier jaar worden nieuwe strategische speerpunten gekozen.  Met het Strategisch Programma is het RIVM klaar voor de vragen van morgen.

Burgerparticipatie en innovatie

De SOR projecten hebben veel opgeleverd, waaronder kennis over gezond ouder worden, het gebruik van nieuwe technologie voor de leefomgeving en de volksgezondheid en de ontwikkeling van nieuwe modellen om gezondheidsrisico’s en risico’s voor de leefomgeving te beoordelen. Ook werden nieuwe producten ontwikkeld zoals de tekenapp en iSPEX. De app tekenbeet helpt om een teek te herkennen, te verwijderen en te melden. iSPEX is een nieuwe techniek om fijnstof te meten met behulp van een iPhone. In beide projecten was de interactie met de burger (citizen science) een belangrijk aspect. Ook hebben de resultaten bijgedragen aan de kennis en expertiseontwikkeling en de wetenschappelijke status van het RIVM. De internationale samenwerking werd door het programma versterkt. 

Strategisch programma RIVM 

In 2015 is het Strategisch Programma RIVM (SPR) 2015-2018 gestart. Vanaf 2015 bevat het programma naast wetenschappelijke onderzoeksprojecten ook projecten voor innovatie en expertiseontwikkeling. Bij innovatie gaat het om het toepasbaar maken van kennis voor de praktijk en bij expertiseontwikkeling om het verkennen van geheel nieuwe onderwerpen.  De zes speerpunten van SPR zijn: 

  • Gezondheid en afweer
  • Gezondheidseconomie
  • Integrale risicobeoordeling
  • Kennisintegratie voor beleidsondersteuning
  • Risicocommunicatie
  • Wiskundige modellering van ziekten 

Meer informatie te vinden op de website rivm.nl/spr 

Naar rapport evaluatie strategisch onderzoek RIVM 2011-2014

Terug naar overzicht Wetenschap

Naar inhoudsopgave jaarverslag