Hoe Nederlanders het RIVM kennen en zien

Foto van groep mensen

TNS Nipo heeft in oktober 2015 onderzoek gedaan naar de bekendheid en het imago van het RIVM. De tweejaarlijkse landelijke peiling vond voor de zevende keer plaats. Voor het eerst is ook onderzoek gedaan onder een selectie uit de ‘Volkskrant Top 200 invloedrijkste Nederlanders’.

Waardering door de maatschappij

Deze onderzoeken fungeren als een thermometer van de publieke opinie. De resultaten illustreren hoe effectief het RIVM is en kan zijn als trusted advisor, die bijdraagt aan een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Het imago is goed bij mensen die ons kennen: onder influentials is het imago nog sterker dan onder de Nederlandse bevolking. De spontane bekendheid onder het algemene publiek van het RIVM is gestegen van 13% in 2013 naar 18% in 2015. De landelijke waardering van ons imago is stabiel, met een 7,0 als rapportcijfer. Het beeld van onze onafhankelijkheid verandert: in 2015 ziet 32% van de mensen die zeggen het RIVM te kennen ons als onafhankelijk, versus 43% in 2013.

Onafhankelijk

Het RIVM doet onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Adviezen zijn gebaseerd op feiten. Sinds 2010 presenteert het RIVM zich in vormgeving en huisstijl  nadrukkelijker als onderdeel van de Rijksoverheid. Uit het landelijk onderzoek van TNS Nipo blijkt dat het oordeel over onze onafhankelijkheid verband houdt met het oordeel van mensen over ‘de rijksoverheid’ als geheel. Dat werkt zowel positief als negatief uit. Bij 24% van de mensen die het RIVM zien als onafhankelijk is dat omdát we onderdeel zijn van de overheid. Echter, 77% van de mensen die het RIVM zien als niet onafhankelijk baseert dat óók op het feit dat we onderdeel zijn van de rijksoverheid. Het RIVM is zich bewust van deze tegenstrijdige invloed op de gepercipieerde onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid is een van de belangrijkste kernwaarden van het RIVM. Door de in dit onderzoek gesignaleerde ontwikkeling op dit imago-aspect is het RIVM nog kritischer op het eigen aandeel in deze beeldvorming.

Breedte van expertise

Het RIVM heeft meer dan 40 expertisegebieden, waarin het een rol heeft als betrouwbaar adviseur voor publiek en opdrachtgever. Uit het  onderzoek van TNS Nipo blijkt dat publiek en influentials slechts een deel daarvan herkent als RIVM-expertise. Naar publiek en maatschappij zal het RIVM dus duidelijker moeten maken wat de toegevoegde waarde is en op welke onderwerpen op het vlak van gezondheid en leefomgeving het RIVM belangrijk is. 

Terug naar overzicht Mens en Organisatie

Terug naar inhoudsopgave