Foto van vlag Europa

Internationaal

De internationale focus van het RIVM lag op het uitbreiden en intensiveren van de Europose samenwerking. In deze rubriek geven we hiervan een beschrijving en geven 3 voorbeelden van internationale projecten.  Lees meer

EuroMix

Dagelijks staan we bloot aan chemische stoffen. Het Europese project EuroMix betreft het opzetten van een nieuwe test- en beoordelingsstrategie om samenhang van deze stoffen mee te nemen in de risicobeoordeling. Het RIVM coördineert EuroMix. Lees meer

Voedselveiligheid

Ons voedsel vormt, ondanks verbeterde veiligheid nog steeds een belangrijke bron van ziekten. Tussen 2006 en 2015 heeft een wereldwijde exercitie plaatsgevonden om de ziektelast van voedselgerelateerde infectieziekten te bepalen. Het RIVM speelde hierin een belangrijke rol.  Lees meer 

ConsExpo

Het door het RIVM ontwikkelde programma ConsExpo berekent de blootstelling van consumenten aan chemische stoffen bij het gebruik van consumentenproducten, zoals schoonmaakmiddelen en cosmetica. Lees meer.