Afbeelding nieuwbouw RIVM

Mens en organisatie

Organisatieontwikkeling is voor het RIVM een belangrijk thema. Innovatie, kennisdeling en duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol. In deze rubriek lichten we een aantal onderwerpen toe.  

3 x Innovatie

Op 29 oktober 2015 werd de jaarlijkse innovatiedag van het RIVM gehouden. Op deze dag verscheen ook het eerste digitale RIVM-magazine over innovatie en werd de innovatieprijs uitgereikt.

Lees meer

 

Hoe Nederlanders het RIVM zien

TNS Nipo heeft in oktober 2015 onderzoekgedaan naar de bekendheid en het imago van het RIVM. Deze tweejaarlijkse landelijke peiling vond voor de zevende keer plaats. Voor het eerst is ook onderzoek gedaan onder een selectie uit de ‘Volkskrant Top 200 invloedrijkste Nederlanders’. 

Lees meer

RIVM Academy

De RIVM Academy bestaat sinds 2013. In 2015 is gestart met een leerwerktraject voor laboratoriummedewerkers en zijn er verschillende verdiepingsmodules ontwikkeld. 2016 zal in het teken staan van de doorontwikkeling van de Academy.

Lees meer

 

Duurzame nieuwe huisvesting

Op 14 augustus 2015 heeft het ontwerp van de nieuwe huisvesting voor RIVM en CBG het hoogste BREEAM-duurzaamheidscertificaat gehaald. Het is voor het eerst dat een publiek-private samenwerking (PPS) voor een gebouw in Nederland dit hoogste niveau (“outstanding”) behaald. 

Lees meer 

Milieujaarverslag

Het RIVM is gevestigd op het Science Park Bilthoven (SPB). Namens de eigenaar Bilthoven Biologicals (BBio) wordt de  milieuvergunning voor alle partijen op het Science Park Bilthoven beheerd door de stichting Antonie van Leeuwenhoekterrein (Alt) en wordt toezicht gehouden op het door de gebruikers naleven van die vergunning. 

Lees meer