RIVM Academy: samen werken aan organisatieontwikkeling

Bijeenkomst van de RIVM Academy

De RIVM Academy biedt onder andere leerwerktrajecten aan groepen medewerkers. Centraal staan kennisdelen, ontwikkelen en borgen van RIVM specifieke kennis en vaardigheden, gerelateerd aan de strategische thema’s van het RIVM. Medewerkers uit de hele organisatie gaan met elkaar het gesprek aan over thema’s als leiderschap, het RIVM als trusted advisor of middenin de maatschappij.

Wat is er in 2015 gedaan

De Academy bestaat sinds 2013. In 2015 is gestart met een leerwerktraject voor laboratoriummedewerkers en zijn er verschillende verdiepingsmodules ontwikkeld.  2016 zal in het teken staan van de doorontwikkeling van de academy.

Ontmoeting

Het aanbod van de RIVM Academy is ingedeeld in leerlijnen per functiegroep (bijv. adviseur, expert, leidinggevende). In de collectieve leerwerktrajecten ontstaat een zinvolle ontmoeting tussen collega’s met diverse achtergronden, kennis en ervaring. Het brengt samenwerking en inzicht in elkaars werk tot stand. Het resultaat is dat medewerkers meer verbinding met elkaar en met het RIVM ervaren.

Buitenlandklas

Naast de verbinding in het RIVM zoekt de RIVM Academy bijvoorbeeld ook de verbinding binnen de rijksoverheid. Een mooi voorbeeld hiervan is de ‘buitenlandklas’. Deze bij het RIVM ontwikkelde module wordt door het ministerie van Buitenlandse zaken verder ontwikkeld als ‘buitenlandklas voor agentschappen’ in de  Academie voor externe betrekkingen.

Download de pdf van deze infographic.

Regiegroep

Iedere leerlijn wordt begeleid door een regiegroep, vanuit de doelgroep, met een lid van de directieraad als voorzitter. Daarmee denken medewerkers rechtstreeks mee over het programma, met betrokkenheid en draagvlak vanuit de directieraad. .

 

Terug naar overzicht Mens en Organisatie

Terug naar inhoudsopgave