Foto van petrischaal met kweek

Wetenschappelijk overzicht

Illustratief beeld bij rubriek wetenschap

Het RIVM voorziet, als betrouwbare adviseur, de overheid van onafhankelijke kennis op het gebied van gezondheid en leefomgeving. Hieronder een aantal overzichten van ons wetenschappelijke werk.

Evaluatie Strategisch onderzoek RIVM

Het Strategisch Onderzoek RIVM (SOR) 2011-2014 was succesvol en innovatief. Dat blijkt uit het evaluatierapport dat op 10 juli 2015 verscheen.  De opvolger, het Strategisch Programma RIVM (SPR) 2015-2018 is met zes nieuwe speerpunten gestart. 

Lees verder.

Publicaties

In 2015 zijn 149 rapporten en 802 wetenschappelijke publicaties in toonaangevende tijdschriften verschenen. Het RIVM levert hiermee een grote wetenschappelijke bijdrage aan de besluitvorming in Nederland en daarbuiten. Het overzicht van publicaties staat op rivm.nl

Naar overzicht (externe link)

Promovendi

Een groot aantal promovendi krijgt de kans om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Het RIVM  biedt maatschappelijk relevante onderzoeksopdrachten en professionele begeleiding door topexperts en hoogleraren. In 2015 promoveerden 19 onderzoekers bij het RIVM.

Naar overzicht promovendi.

Integriteit

Onze positie als nationaal en internationaal gerespecteerd kennisinstituut danken we vooral aan de kwaliteit van ons werk en de passie en betrokkenheid van onze medewerkers. Van onze onderzoekers verwachten we dat zij zich gedragen als integere wetenschappers. Meer informatie over integriteit op rivm.nl.

Commissie van Toezicht

De Commissie verklaart dat het RIVM er wederom in is geslaagd om de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek van het instituut te waarborgen.

Lees het verslag