Gepromoveerd

Meer obesitas en hoge bloeddruk bij nieuwe generaties volwassenen

Gerben Hulsegge promoveerde op 31 maart op het onderwerp Cardiovascular risk factors over the life course. Jongere generaties lopen meer risico op gezondheidsproblemen door obesitas en hoge bloeddruk dan voorgaande generaties. Steeds vaker krijgen mensen op jongere leeftijd overgewicht en obesitas. Hierdoor is hun lichaam langere tijd te zwaar, waardoor vooral het risico op type 2 diabetes groter is.

Promotoren waren prof.dr. W.M.M. Verschuren (RIVM en UMC Utrecht) en prof.dr.ir. H.A. Smit (UMC Utrecht)

Naar het nieuwsbericht hierover

 

Stapje vooruit in strijd tegen kinkhoest

Door extra hulpstof (adjuvant) toe te voegen aan de huidige kinkhoestvaccins kan de effectiviteit ervan worden vergroot. En een nieuwe generatie vaccin, een zogenoemd outer-membrane vesicle vaccin, zou nog effectiever kunnen beschermen tegen kinkhoest. Jolanda Brummelman promoveerde op 28 april aan de Universiteit Utrecht op dit onderzoek. Het is uitgevoerd binnen het RIVM voor het Strategisch Programma RIVM (SPR), een programma voor onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling.

De samenvatting van het proefschrift 'CD4+ T cel response after pertussis infection and vaccination' vindt u hier. Het volledige proefschrift wordt later dit jaar gepubliceerd.

De copromotors zijn dr. Cécile van Els en dr. Wanda Han (voormalig RIVM’er).

Naar het nieuwsbericht hierover

 

Overgewicht kinderen ontstaat door kleine verschillen in energiebalans

Kleine verschillen in de dagelijkse energiebalans bij kinderen (wat ze binnenkrijgen versus het verbruik van calorieën) zorgen op de lange termijn of ze al dan niet overgewicht ontwikkelen. Dit blijkt uit onderzoek waarop Saskia van den Berg op 19 mei promoveerde. Het onderzoek is uitgevoerd bij het RIVM in samenwerking met het Julius Centrum van het UMC Utrecht.

De onderzoekster denkt dat het voor kinderen haalbaar zou moeten zijn om overgewicht te voorkomen door kleine aanpassingen te doen in het eet- en beweegpatroon. Bijvoorbeeld door water te drinken in plaats van frisdrank, of door vaker te fietsen of te lopen in plaats van met de auto te gaan. Het onderzoek laat tegelijkertijd zien dat een calorie-overschot gemakkelijk gerealiseerd is. Door lange tijd dagelijks een klein zakje chips of een chocoladereepje extra te eten (dus boven op caloriebehoefte), is het al gebeurd.

Titel proefschrift: Diet and overweight Epidemiological studies on intake, environment and genetics.

Promotoren: Prof. dr. ir. H.A. Smit (Universiteit Utrecht)

Copromotor: dr. ir. J.M.A. Boer (RIVM)

 

Verstoring dag- en nachtritme verhoogt borstkankerrisico en lichaamsgewicht bij muis

Een langdurige verstoring van het dag- en nachtritme verhoogt het risico op borstkanker en veroorzaakt een gewichtstoename bij muizen. Dit blijkt uit het proefschrift van Kirsten Van Dycke, die op 7 juni promoveerde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het proefschrift beschrijft ook verschillende studies naar onderliggende mechanismen en manieren om een verstoring van het dag- en nachtritme makkelijker op te sporen bij de mens. Het onderzoek is financieel ondersteund met onderzoeksgeld van het RIVM (SPR) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Titel proefschrift: Working around the Clock- Adverse health effects of circadian rhythm disturbance.

Promotoren: prof. dr Bert van der Horst (Erasmus Medisch Centrum), prof. dr. Harry van Steeg (RIVM).Copromotor: dr. Wendy Rodenburg (RIVM).

Naar het nieuwsbericht hierover

 

Eiwit in plaats van koolhydraten is gunstig voor bloeddruk

Op 14 juni van dit jaar promoveerde Susanne Tielemans aan de Universiteit Wageningen op het onderzoek met de titel: Dietary protein, blood pressure and mortality. The value of repeated measurements. Wanneer koolhydraten in de voeding worden vervangen door eiwitten, heeft dat een gunstig effect op de bloeddruk. Dit komt waarschijnlijk niet zozeer door meer eiwitten te eten, maar eerder door de hoeveelheid koolhydraten te verlagen.

Daarnaast blijkt dat zogeheten bloeddruktrajecten geen betere voorspellers van het aantal sterfgevallen zijn dan een gemiddeld bloeddrukniveau; in bloeddruktrajecten wordt de bloeddruk langdurig gevolgd en worden zowel het niveau als de veranderingen in de bloeddruk door de tijd heen meegenomen. Enkele herhaalde bloeddrukmetingen zijn waarschijnlijk voldoende om een betrouwbaar gemiddelde te krijgen. In het onderzoek is gekeken naar totale sterfte, sterfte aan hart- en vaatziekten, en naar levensverwachting (‘verloren levensjaren’).

Promotoren: prof. dr. Marianne Geleijnse en prof. dr. Daan Kromhout van de Wageningen Universiteit

Copromotor: prof. dr. Hendriek Boshuizen

 

Verschil in rolopvatting speelt mee bij beleidsadvies experts

Experts baseren hun beleidsadvies niet alleen op wetenschappelijke kennis, maar ook op persoonlijke opvattingen. Dat staat in het proefschrift van Pita Spruijt, waarop ze op 23 juni aan de Universiteit Utrecht promoveerde.

Onderzocht is wat de verschillende perspectieven zijn van wetenschappers op hun rol als beleidsadviseur bij complexe milieu-gezondheidsvraagstukken, zoals elektromagnetische velden of fijnstof. Kennis over milieu-gezondheidsrisico's is vaak onzeker. Wanneer dat het geval is, blijkt dat wetenschappers bij adviesvragen van beleidsmakers verschillend kijken naar hun rol als beleidsadviseur. De een houdt zich strikt aan de, vaak incomplete en onzekere, kennis. De ander geeft dan zijn persoonlijke opvatting, bijvoorbeeld dat uit voorzorg maatregelen genomen moeten worden. Het onderzoek is gefinancierd met onderzoeksgeld van het RIVM (Strategisch Programma RIVM).

Titel: Expert views on scientific policy advice on complex environmental health issues; het proefschrift is nog niet gepubliceerd.

Promotoren: Prof. dr. ir. Erik Lebret (RIVM/IRAS, UU) en prof. dr. Arthur Petersen (University College London)Copromotor: dr. Anne Knol (Universiteit Utrecht)

Naar het nieuwsbericht hierover