Verschillen in oorzaken van ongevallen

De achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen met uitzendkrachten zijn anders dan die van ongevallen met medewerkers in dienst bij een bedrijf. Dat blijkt uit een analyse van RIVM op verzoek van de Inspectie SZW.  Uit de ongevalsdatabase Storybuilder blijken meer ernstige ongevallen op te treden met uitzendkrachten dan op grond van de samenstelling van de beroepsbevolking mag worden verwacht.