Altijd alert: zero accidents in 2020

Machines die over mensen heen rijden, mensen die door het dak vallen, omvallende trekkerbanden – het zijn voorbeelden van tragische ongelukken die in de agrarische sector gebeuren.

Om ernstige ongelukken te voorkomen is inzicht nodig in de oorzaken. Stigas biedt daarom een gratis werkplekonderzoek aan na een ernstig ongeval. Zo verzamelen ze informatie over het aantal ongelukken en wat er is gebeurd. Om dezelfde reden heeft het RIVM Storybuilder een instrument waarmee  informatie uit ruim 27.000 ongevalsrapportages van de Inspectie SZW over ernstige ongevallen systematische en uniform kan worden geanalyseerd.

"Mensen onderschatten vaak de risico's!"

“De risico’s bij het werken met machines in de agrarische sector zijn doorgaans wel bekend maar mensen onderschatten de kans dat het gebeurt,” vertelt Peter Tamsma. Een grotere bewustwording van de gevaren is daarom een belangrijk onderdeel van de campagne. Daarvoor is op basis van de analyses uit Storybuilder een serie artikelen gemaakt waarin enkele ongevallen worden beschreven. “Zo maken we inzichtelijk wat er kan gebeuren.”

 Een voorbeeld: als een rooimachine vastloopt, moet de boer de machine stopzetten om het gewas eruit te halen. Als de machine voor derde keer vastloopt, is het begrijpelijk dat de boer hem niet meer stopzet. Alleen onderschatte hij daarmee het risico, kwam zijn hand in de aanvoertrommel en moest die worden geamputeerd. Ook wordt met de informatie over ongevallen naar de hardware gekeken: “Als uit Storybuilder blijkt dat de machine te vaak vastloopt, nemen we contact op met de fabrikant om dat te bespreken,” vervolgt De Rooij.

Voor de campagne zijn alle betrokken partijen bij elkaar geroepen om gedurende een langere periode aan veiligheid te werken – de campagne loopt tot 2020. De bedoeling is dat er in alle facetten van het werk aandacht is voor veiligheid en daar waar nodig verbeteringen worden gerealiseerd. Naast de artikelenreeks worden bijvoorbeeld initiatieven die onafhankelijk van elkaar zijn ondernomen gebundeld, zoals checklists van fabrikanten voor een veilig gebruik van hun apparatuur, of van personeel van diervoederbedrijven om veilig het erf te betreden. “Samen sta je immers sterker,” aldus Peter Tamsma.

Het RIVM gaat voor de campagne uitzoeken welke vier type ongevallen het meest voorkomen. Storybuilder kan daarbij helpen, omdat dat een schat aan informatie bevat. We gaan met het RIVM bespreken hoe we de informatie uit Storybuilder meer en beter kunnen gebruiken,” vertelt Ad de Rooij. “We gebruiken nu vooral de eigen Stigas-informatie, maar dit instrument kan heel nuttig zijn.”