Infokaarten als instrument voor veilig werken

Ongelukken zitten in een klein hoekje, ook op de werkvloer. De meeste risico’s zijn wel bekend, maar ongevallen blijven zich herhalen. Om daar wat aan te doen is naar Deens voorbeeld het initiatief genomen om ‘infokaarten’ te ontwikkelen. Hiermee worden leidinggevenden zich bewuster van de oorzaken van risico’s van de bouwwerkzaamheden en kunnen ze beter sturen op veiligheid.