Nieuwe hens aan dek

Nieuwe hens aan dek! Monique, Nivine en Jakko stellen zich kort voor.

Monique Chambon

“Uit analyses van de directe en achterliggende oorzaken leren we veel over arbeidsongevallen. Deze lessen brengen we in samenwerking met sectoren en brancheorganisaties over naar de werkvloer door middel van praktische tools.”

Functie

Sinds 1 februari 2016 bij RIVM. Als data-analist bij het programma Veilig Werken werkt zij aan kwantitatieve analyses van ernstige ongevallen in Nederland.

Opleiding

Bachelor en master in de (klinische) psychologie, masteropleiding Veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Nivine Melssen

“Vanuit mijn achtergrond kijk ik naar welke veiligheidsmaatregelen zinvol zijn en daadwerkelijk bijdragen aan meer veiligheid. Ik vind het hierbij belangrijk dat de focus ligt op dingen goed doen maar vooral ook op de goede dingen doen.”

Functie

Sinds augustus 2016 in dienst bij het RIVM. Als data-analist bij het programma Veilig Werken werkt zij aan kwantitatieve analyses van ernstige ongevallen in Nederland.

Opleiding

Van huis uit bestuurskundige met een specialisatie in het besturen van veiligheid.

 

Jakko van Kampen

"In mijn projecten richt ik me op de achterliggende oorzaken van ongevallen en incidenten. Welke interventies kunnen we effectief inzetten om soepel en veilig te werken?”

Functie

Sinds november 2016 in dienst bij het RIVM. Als projectleider betrokken bij het programma Veilig Werken. Hij werkt onder meer aan het opzetten en in gebruik nemen van een database met werkende veiligheidsmaatregelen.

Opleiding

Cognitieve en sociale psychologie aan de Universiteit van Leiden met een focus op veilig en gezond werken (Occupational Health).