Stigas op weg naar 'zero accidents'

Elk jaar overlijden 17 à 18 mensen als gevolg van een arbeidsongeval in de agrarische sector. Dat aantal wil maar niet dalen, ondanks de vele voorlichtingscampagnes van de afgelopen jaren. Brancheorganisatie Stigas heeft daarom een ‘stevigere’ campagne opgezet, ‘Op weg naar zero accidents in 2020’. Ze maken hiervoor gebruik van informatie die ze zelf over ernstige ongevallen vergaren, maar ook van de ongevalsanalyses uit Storybuilder van het RIVM. Campagneleiders Ad de Rooij en Peter Tamsma lichten toe.