Veilig verouderen: illusie of werkelijkheid?!

Veilig Verouderen: illusie of werkelijkheid?!

Mensen worden ouder en installaties gaan langer mee. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de veiligheid op de werkvloer? Tijdens de netwerkmiddag Veilig Verouderen: illusie of werkelijkheid?! op 11 november 2016 gingen professionals op het gebied van arbeids- en procesveiligheid met elkaar in gesprek over de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Een impressie van deze middag.

Help!!..We leven te lang!!..

Dat hebben wij weer! Een van de prikkelende afbeeldingen tijdens de aftrap door Johan Polder, chief science officer gezondheidseconomie bij het RIVM en hoogleraar ‘Economische aspecten van gezondheid en zorg’ aan de Universiteit van Tilburg. We worden ouder, gezonder én zieker. En we werken langer door. De nieuwe beroepsbevolking is hoger opgeleid, heeft vaker een chronische ziekte, maar minder vaak een beperking. Een uitdaging als het gaat om veiligheid.

Veroudering van installaties

Veroudering van installaties is vaak een (mede-)oorzaak van incidenten in de procesindustrie. Het nieuwe Besluit risico's zware ongevallen (Brzo2015)  verplicht bedrijven om de risico's van veroudering van hun installaties te beheersen. Dat betekent meer dan alleen kijken naar de ouderdom van installaties. Edward Geus vertelt wat er allemaal bij komt kijken.

Altijd alert: zero accidents in 2020

Live kennis en ervaringen delen. Ad de Rooij van brancheorganisatie Stigas over de uitdagingen in de agrarische sector. Ieder jaar overlijden 17 à 18 mensen aan de gevolgen van een arbeidsongeval in de agrarische sector. Dat aantal moet naar beneden. Maar hoe? Samen met alle relevante partners is Stigas gestart met een nieuwe campagne ‘Op weg naar zero accidents in 2020’. Lees meer over de campagne in een interview met Ad.

Leren van data uit het oude Egypte

Hoe zit het met de veroudering van data? Hebben ongevalsdata ook een uiterste houdbaarheidsdatum? Kunnen we nog altijd leren van ongevalsdata uit het ‘Oude Egypte’? Tijdens een pubquiz van Monique Chambon en Linda Bellamy testen de deelnemers hun kennis. In willekeurig samengestelde teams met namen als ‘de bowtieboys’ en ‘the oranges’ beantwoorden ze vragen over ongevalsdata. Conclusie: data verouderen en veranderen, maar de lessen die we eruit trekken veranderen nauwelijks.

Serious games in de dop

Na een introductie in de wereld van serious games en gamification gingen deelnemers aan de slag met hun eigen serious game. Op basis van hun ervaringen in de dagelijkse werkpraktijk maakten zij een storyboard voor een eigen game. De deelnemers gingen letterlijk met pen en papier aan de slag. Spelenderwijs veilig gedrag aanleren was voor de meesten de focus van hun game. We zijn benieuwd naar het resultaat!

60+ meer ongevallen dus?!

Zet mensen met een hele diverse achtergrond samen aan tafel en je krijgt gegarandeerd discussie. Bijvoorbeeld over de stelling: 60+ meer ongevallen dus. De feiten laten zien dat deze stelling klopt voor arbeidsongevallen. Maar voor verkeersongevallen is dat niet het geval. En hoe zit het met de houdbaarheid van 60 plussers als het gaat om veilig werken. Volgens sommigen krijgen ze als het gaat om veiligheid meer de rol van meester naast hun jongere collega in de rol van leerling. Waar het gaat om bijvoorbeeld serious games, zijn deze rollen mogelijk omgedraaid.

Save the dates! 19 mei en 24 november 2017

In 2017 zijn er weer twee netwerkbijeenkomsten. Zet vrijdag 19 mei en vrijdag 24 november 2017 alvast in je agenda. Kom kennis brengen en halen, inspireren, ervaringen delen en netwerken met vakgenoten op het gebied van veilig werken. Suggesties voor thema's of onderwerpen? Mail naar veiligwerken@rivm.nl.