Innovatief meten met het Internet of Things

Ontwikkelaar Martin van den Berg van SSC-Campus werkte mee aan een goedkope kit voor het meten van fijnstof, onder de noemer van het project ‘Samen meten aan luchtkwaliteit’. Burgers kunnen in de toekomst met deze sensor zelf in hun omgeving meten en deze data doorsturen aan de onderzoekers. Dit is een voorbeeld van een toepassing van the Internet of Things (IOT), ofwel het internet der dingen: een net­werk van on­der­ling ver­bon­den ap­pa­ra­ten en voor­wer­pen die zelf­stan­dig via het in­ter­net in­for­ma­tie uit­wis­se­len. De apparaten verzamelen grote hoeveelheden data over de wereld om ons heen met veelal goedkope sensoren.