Een kijkje in de keuken van Equinix

Het datacenter van SSC-Campus is sinds begin 2014 bij Equinix in Amsterdam geplaatst. Waar bij sommige de naam Equinix een belletje zal doen rinkelen is het voor anderen een onbekend fenomeen. Aangezien het datacenter een essentieel onderdeel is van de dienstverlenging van SSC-Campus is een kijkje in de (hardware) keuken zeker de moeite waard.

AM3

Een veel voorkomend misverstand is dat Equinix de apparatuur voor het datacenter van SSC-Campus levert. Dat is niet correct. Equinix levert alleen de housing voor het datacenter in de vorm van de koeling, het netwerk, de stroom en de afgesloten ‘kooien’ waarin het datacenter is opgebouwd. Deze ‘kooien’ worden zo genoemd, omdat zij de fysieke afscherming vormen van de datacenters van de andere organisaties bij Equinix. Doordat Equinix de housing levert is het datacenter eigendom en in beheer van SSC-Campus. Het is voor personen, met uitzondering van  de floormanagers van SSC-Campus, praktisch onmogelijk om toegang  tot  de kooi van SSC-Campus te krijgen.

Equinix is in het bezit van de certificeringen zoals de ISO en de BIR en voldoet daarmee aan de eisen qua informatiebeveiliging die vanuit de Rijksoverheid zijn vastgesteld. Naast bewezen veilig is AM3 van Equinix een ‘groen’ datacenter. Alle warmte die in het datacenter AM3 – het datacenter waar de data van SSC-Campus wordt gehost – wordt opgewekt wordt ondergronds aan de Universiteit van Amsterdam uitgewisseld.

AM3 van Equinix maakt onderdeel uit van ODC RWS-DJI (rijksOverheid DataCentercentra Rijkswaterstaat- Dienst Justitiële Inrichtingen. Het ODC RWS-DJI is één van de vier Rijksoverheid Data Centra (RODC) in Nederland. De drie overige datacenters staan in Groningen (ODC Noord), Rijswijk (ODC SSC-ICT) en Apeldoorn (ODC BD).  Samen vormen zij de rijkscloud.

Het van origine Amerikaanse bedrijf Equinix heeft naast 10 datacenters in Nederland 169 andere datacenters wereldwijd. Equinix zit op strategisch gekozen plaatsen met de meeste connectiviteit. Dat wil zeggen op plaatsen waar de fysieke kabels van verschillende netwerkleveranciers samenkomen. Hierdoor is de snelheid waarmee de data kan worden getransporteerd het grootst en de latency (vertraging van de verstuurde en ontvangen data) het kleinst. Vanwege de infrastructuur van Equinix zijn zij in staat om een uptime van 99.99997% te garanderen. Dat wil zeggen dat er slechts 0.00003% downtime is en de housing (zo goed als) altijd functioneert. Mede door deze cijfers zijn er naast SSC-Campus ook een aantal (zeer grote) internationale organisaties – zoals google, facebook en grote financiële instellingen – die Equinix als hostingpartner gebruiken.

Datacenter

De infrastructuur van SSC-Campus bij Equinix bestaat uit diverse componenten die allemaal met elkaar samenwerken. Alle componenten vormen één geheel met als doel om alle klanten en gebruikers zo’n optimaal mogelijke desktop ervaring te geven. Het datacenter van SSC Campus bestaat uit een aantal racks (kasten) waarin de apparatuur is opgehangen. In december 2013 is als eerste het netwerk gerealiseerd waarna al snel de eerste servers en storage werden geplaatst. De servers worden geplaatst in een serverkast en worden ter plekke bij Equinix voorzien van een naam en adres. Hierdoor kunnen de servers vanuit SSC-Campus in de Bilt worden beheerd en gemonitord.

Op al deze servers draait VMware waardoor er honderden virtuele servers en desktops op slechts één enkele server kunnen draaien. Net als bij een PC die thuis wordt gebruikt, hebben deze servers ook een harde schijf. Deze harde schijf is ook gecentraliseerd in een rack. Het is dus zo dat in de centrale kast al deze schijven zijn gehuisvest.

De back-up infrastructuur bestaat uit twee servers met daaraan 70 disken gekoppeld. Hierop worden de back-ups bewaard die elke dag worden gemaakt. Op dit moment is het mogelijk om 560TB (Terabyte) aan back-up data op te slaan. Deze data wordt continue gekopieerd naar een uitwijk systeem die in een ander datacentrum staat. In de komende tijd staat er een wijziging op het programma om deze back-up infrastructuur te verdubbelen, omdat er een grote groei wordt doorgemaakt.

Sinds de samenwerking in 2014 is zowel Equinix als SSC-Campus dusdanig gegroeid dat Equinix letterlijk uit zijn jasje is gegroeid. Daarom wordt er op de locatie van AM3 gebouwd aan een uitbreiding van het datacenter. In juli 2017 zal de opening van AM4 plaatsvinden. Ook bij SSC-Campus is de groei merkbaar. Naast het continue proces van vernieuwing van de apparatuur die gaande is binnen het datacenter is er ook een uitbreiding van de hoeveelheid servers en storage gepland.

Vanuit SSC-Campus is er een infrastructuur team dat regelmatig bij Equinix aanwezig is om daar werkzaamheden uit te voeren. En dat is vanwege de warmte (het is er gemiddeld 32 graden) en het lawaai in het datacenter een flinke opgave. Een kijkje in de hardware keuken van SSC-Campus leert dat de ontwikkelingen en vernieuwingen in het datacenter parallel lopen met de ontwikkelingen van SSC-Campus als organisatie.