Het Modellenplatform

“In 2014 is SSC-Campus gestart met de ontwikkeling van het ModellenPlatform. Inmiddels is het ModellenPlatform uitgegroeid tot een krachtige én gebruiksvriendelijke omgeving waarin onderzoekers verschillende modellen kunnen runnen en combineren,” vertelt Dirk-Jan Griffioen, afdelingshoofd Rekenen, Data en GIS. “Het is een mooi staaltje techniek wat ook nog eens relatief makkelijk te gebruiken is.”

Voordelen van het ModellenPlatform

Voorheen vroeg het van onderzoekers aardig wat ICT-kennis om onderzoeksmodellen te kunnen draaien. Zij moesten vaak zelf de servers benaderen, installeren en configureren. Dit kostte het veel tijd en was het niet erg efficiënt als iedere onderzoeker dit voor zich deed. Het ModellenPlatform biedt uitkomst: Een schaalbare omgeving waarin iedere gebruiker een afgeschermde werkruimte krijgt toegewezen om hier diverse modellen (simultaan) te kunnen draaien en combineren in modelketens. “De gebruikers kunnen via het webportaal een werkruimte aanvragen. SSC-Campus verzorgt vervolgens op de achtergrond de toegang, de configuratie van de servers, en de opslag naar de specifieke behoeften van de gebruikers,” vertelt Dirk-Jan, “Hier heb je als onderzoeker geen omkijken naar en zorgt ervoor dat je je volledig kan richten op het eigen onderzoek.”

De aangeboden flexibiliteit is een groot voordeel. De rekenkracht en opslag kunnen gemakkelijk worden op- en afgeschaald passend bij de actuele rekenbehoefte van de klant. Daarnaast is het handig dat de snelheid van de berekening niet vertraagd worden door andere modellen die binnen het platform draaien. Volgens Dirk-Jan kon dit in het verleden nog wel eens voor problemen zorgen, maar dat is nu opgelost. Tenslotte is de herleidbaarheid, ofwel data provenance, een belangrijk voordeel. Het ModellenPlatform legt precies vast wie, welke modelrun, met welke data, wanneer heeft verricht. “Dit is essentieel bij gedegen onderzoek en daarom een belangrijk aspect geweest in de ontwikkeling van het ModellenPlatform,” voegt Dirk-Jan toe.

Het Nationaal Water Model

De toegevoegde waarde van het ModellenPlatform blijkt bijvoorbeeld voor het Nationaal Water Model van Rijkswaterstaat dat eind dit jaar in het ModellenPlatform zal zijn opgenomen. Het Nationaal Water Model geeft inzicht in de waterkwaliteit, waterveiligheid en zoetwaterverdeling in Nederland. Rijkswaterstaat is op zoek naar een flexibele omgeving waarin ze meerdere berekeningen voor verschillende projecten parallel kan laten verlopen. Het ModellenPlatform kon daar in voorzien. Daarnaast waren zowel het kostenvoordeel (betaling naar gebruik) als het flexibele op- en afschalen van de rekenkracht en opslag redenen om over te gaan naar het ModellenPlatform.

Figuur1: Het Nationaal Watermodel (bron: Rijkswaterstaat)

Verbeteringen in de toekomst

In de nabije toekomst willen Dirk-Jan en z’n team achter het ModellenPlatform het creëren en ontmantelen van de werkruimtes automatiseren. Dit houdt in dat de gewenste rekenkracht en opslag nog sneller geleverd kan worden. Ook wil Dirk-Jan meer klanten gaan aantrekken om het gebruik van het ModellenPlatform verder op te schalen.

 SSC-Campus als organisatie

Op de vraag om SCC-Campus in twee of drie zinnen te beschrijven, antwoordt Dirk-Jan dat het werken voor verschillende kennisinstituten met ieder hun eigen onderzoeksgebieden zorgt voor veel afwisseling en dynamiek. “De inhoud is steeds anders, wat het werk heel interessant maakt. Bij het RIVM gaat het bijvoorbeeld om volksgezondheid en milieu, bij het KNMI over het weer en klimaat, bij de planbureaus worden er prognoses gemaakt op maatschappelijk en economisch vlak, en bij Rijkswaterstaat gaat het weer over vervoer en water.” Bovendien vertelt hij dat de kleinschaligheid van de organisatie hem aanspreekt. “SSC-Campus is niet groot. We kunnen en moeten daardoor innovatief zijn in hoe we het werk inrichten en nieuwe technologieën gebruiken.”

Wilt u meer weten over het ModellenPlatform, neem dan gerust contact op SSC-Campus, info@ssc-campus.nl