Doelgroep bevolkingsonderzoek

Programma’s uitgelicht 2016

voetjes

Een korte samenvatting met de belangrijkste gebeurtenissen binnen de verschillende programma’s uit 2016.

Zwangerschaps-screeningen

Alle vrouwen in Nederland krijgen aan het begin van hun zwangerschap de ‘Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE)’ aangeboden. Ook kunnen zij ervoor kiezen deel te nemen aan de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek.

Lees meer

Screeningen bij pasgeborenen

Er zijn twee verschillende screeningen voor pasgeborenen: de neonatale gehoorscreening en de neonatale hielprikscreening.

Lees meer

Bevolkings-onderzoeken

Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB) coördineert in opdracht van het ministerie van VWS de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker.

Lees meer

Grieppreventie

Het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) heeft als doel complicaties en sterfte als gevolg van influenza te voorkomen. Mensen die extra risico lopen worden uitgenodigd voor de griepprik.

Lees meer