Thema’s 2016

Uitdraai echo

In het vorige jaarbericht hebben we extra aandacht besteed aan innovatie, communicatie en aanbestedingen. Maar er zijn meer belangrijke thema's. Dit jaar belichten we de deskundigheidsbevordering, financiën en de beleidskaders.

Deskundigheids-bevordering

Deskundigheidsbevordering is belangrijk om te garanderen dat professionals in alle lagen van de keten op de hoogte zijn van voor hen relevante ontwikkelingen. Hiervoor  is scholings - en voorlichtingsmateriaal essentieel.

Lees meer

Financien

De financiën stond in 2016 in het teken van het uitvoeren van tariefonderzoeken

Lees meer

Beleidskaders

De wettelijke en beleidsmatige kaders voor de bevolkingsonderzoeken staan in beleidskaders beschreven.

Lees meer