Guus Velders in top 10 invloedrijkste wetenschappers volgens ‘Nature’

Portret Guus Velders.

In december 2016 werd Guus Velders, klimaatonderzoeker bij het RIVM, door Nature vermeld in het artikel ‘Ten people that mattered this year’. Zijn wetenschappelijke bijdrage tijdens de onderhandelingen over de terugdringing van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), op de klimaattop in Kigali (Rwanda) vormden daarvoor het sleutelmoment. Op de avond dat het informele akkoord gesloten werd, berekende Velders het effect hiervan door. Tegen de tijd dat de juridische tekst van het verdrag door iedereen was goedgekeurd had Velders deze berekeningen afgerond. ‘Ik was de enige die op dat moment de berekeningen kon doen’.

Wat zijn fluorkoolwaterstoffen

Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) zijn sterke broeikasgassen, waarvan het gebruik snel toeneemt in koelkasten, airconditioners en isolatiematerialen. Met een kleine, internationale groep onderzoekers, berekende Velders dat de bijdrage door emissies van HFK’s aan de mondiale temperatuurstijging zou kunnen oplopen tot 0,5 graden Celsius in 2100. Door het klimaatakkoord van Kigali wordt dit vergaand beperkt, tot minder dan 0,1 graden Celsius. Hiermee is een grote stap gezet in het beperken van de klimaatverandering.

Midden in de (internationale) samenleving

Wetenschappelijk onderzoek staat niet op zichzelf. Naast relevant wetenschappelijk werk zijn volgens Velders ook de internationale presentaties van het onderzoek en het opbouwen van een relevant netwerk essentieel geweest. Sinds 2009 heeft hij door zijn onderzoek, het onderwerp op de politieke agenda weten te houden en de effecten van HFK’s op de opwarming van de aarde steeds duidelijker aangetoond. Door jarenlang zijn onderzoek op internationale klimaatconferenties te presenteren heeft hij daarnaast ook veel betrokkenen leren kennen.

‘Het is voor mijn onderzoek belangrijk te weten wat de agenda’s zijn, om verschillende scenario’s door te kunnen rekenen. Je hebt nu eenmaal rekening te houden met de verschillende posities van landen en het beleid dat ze voeren.’

Hierdoor werd Velders ook vroeg in het besluitvormingsproces betrokken en kon hij zijn wetenschappelijke visie op het onderwerp delen. ‘De onafhankelijkheid van ons onderzoek was daarin heel belangrijk. En de internationale gemeenschap ziet het RIVM ook zo. Onafhankelijk en deskundig.’

Hoe gaat het onderzoek verder?

De aandacht die er was voor de rol van HFK’s in de klimaatverandering zal verschuiven. Er is in beleidsmatig opzicht een grote stap gemaakt en er zijn altijd aspecten die verder onderzoek behoeven. De onderzoeksaandacht zal zich nu mede gaan richten op energiegebruik en energie-efficiëntie van o.a. airconditioners in relatie met klimaatverdrag van Parijs uit 2015. ‘We weten al jaren dat dit een belangrijk onderwerp is’ zegt Velders, ‘maar wilden het politieke beleidsproces rond HFK’s niet verstoren door een nieuw onderwerp in te brengen.’

Dat onderzoek zal Guus Velders ook doen vanuit zijn nieuwe functie als bijzonder hoogleraar Luchtkwaliteit en klimaatinteracties aan de Universiteit Utrecht. ‘Er was al langer sprake van die functie, maar de vermelding in Nature heeft daar zeker ook een positieve bijdrage aan geleverd.’

Terug naar overzicht Internationaal

Terug naar inhoudsopgave