Internationale samenwerking

Blanke man in gesprek met twee aziatische vrouwen in een zakelijke setting.

Het RIVM investeert in samenwerking met diverse Europese en internationale zusterinstituten om gezondheidsonderwerpen gezamenlijk op te pakken. Zo kwam in juni het Duitse zusterinstituut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) uit Berlijn op bezoek en bracht de directie van het RIVM samen met het ministerie van VWS in november een bezoek aan het Volksgezondheidsinstituut Public Health Wales in Cardiff.

In het kader van het internationale samenwerkingsverband ‘International Collaboration for Health’ (IC4Health) dat in 2015 tot stand kwam, ontving het RIVM  op 6 en 7 oktober afgevaardigden van Santé Publique France, het Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES), beide uit Frankrijk, en van het Folkehelse Institutet (FHI) uit Noorwegen voor een kick-off meeting.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Een delegatie van het RIVM bracht een werkbezoek aan het hoofdkwartier van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève. Zij maakten nader kennis met vijf verschillende WHO-divisies, deelden eigen toonaangevend werk, en verkenden nieuwe mogelijkheden voor samenwerking. De WHO complimenteerde het RIVM met de bijdragen van de WHO Collaborating Centres. Ook de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen , de zogenaamde Sustainable Development Goals, werden besproken. Deze vormen de komende jaren een belangrijk kader voor alle VN-organisaties, dus ook voor de WHO.

In het kader van het stimuleringsprogramma van de Europese Commissie Horizon 2020 is gestart met het 4-jarige onderzoeksproject  INHERIT (Intersectoral Health and Environment Research for Innovation). INHERIT is een project met een intersectorale aanpak, op het snijvlak van milieu, gezondheid en duurzaamheid. Het RIVM leidt het werkpakket dat de inhoudelijke kennisbasis legt. Samen met de projectpartners heeft het RIVM een baseline review en een conceptueel model ontwikkeld, dat helpt bij een gedegen gedachtevorming over noodzakelijke gedragswijzigingen die tot een duurzame samenleving moeten leiden.   

Ook is er afgelopen jaar met Indonesië gesproken over de onderwerpen klimaat, luchtkwaliteit en afval.

Ter ondersteuning van de activiteiten van de ministeries werd in 2016 de samenwerking met diverse landen voortgezet; bijvoorbeeld met Indonesië,  China, India en Rusland op de onderwerpen AntiMicrobiële Resistentie  (AMR) en One Health, dat humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking stimuleert.

Workshop in China: samen werken aan antibioticaresistentie

In september 2016 heeft het RIVM in China een workshop verzorgd over de aanpak van antibioticaresistentie. Het belangrijkste doel was om samen te werken, kennis te delen en te stimuleren dat surveillancegegevens goed worden gebruikt. Als rode draad door het bezoek liep de One Health-gedachte: wat doen wetenschap, (publieke) gezondheidszorg, veehouderij en de overheid om antibioticaresistentie bij mensen, dieren en milieu in kaart te brengen? Het was de eerste keer dat deze partijen in China bij elkaar kwamen.

De afgelopen jaren heeft het RIVM onder andere geholpen om het surveillancenetwerk in China naar een nationaal niveau te tillen. Dat is belangrijk om inzicht te krijgen welke resistente bacteriën zich wáár bevinden, en China spant zich hier erg voor in. De volgende stap is om de data van de surveillance om te zetten naar gerichte maatregelen in de praktijk om antibioticaresistentie te beheersen. Om dat te stimuleren heeft het RIVM laten zien hoe we in Nederland werken en denken.

Terug naar overzicht Internationaal

Terug naar inhoudsopgave