Diverse grafieken en data worden bekeken door een man en een vrouw in een zakelijke setting.

Mens en organisatie

Diverse microfoons en opname apparatuur worden voor een zakelijke vrouw gehouden.

Organisatieontwikkeling is voor het RIVM een belangrijk thema. Innovatie, kennisdeling en duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol. In deze rubriek lichten we een aantal onderwerpen toe.  

RIVM IANPHI audit

In april 2016 nodigde het RIVM een team wetenschappers van internationale zusterinstituten uit om het RIVM-werk te evalueren. Deze peer-to-peer-evaluatie was organisatiegericht en daarmee heel waardevol. Hoe slaagt het RIVM erin om zijn visie ‘op de bres voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving’ te verwezenlijken?

Lees meer

'sleuteljaar' CIO Office

In 2015 is het RIVM in samenwerking met het KNMI het Shared Service Center Campus opgestart met als doelstelling bredere ICT-dienstverlening en meer synergie. Om regie te kunnen voeren op de nieuwe tak van ICT-dienstverlening werd het CIO Office opgericht, dat in 2016 smoel heeft gekregen, zo vertelt CIO Willem Steenis.

Lees meer

Nieuwbouw kan van start

Het RIVM verhuist samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen naar het Utrecht Science Park. Nadat in 2015 bleek dat het oorspronkelijke ontwerp niet voldeed aan de trillingseis voor laboratoriumruimten, heeft het consortium StruktonHurksHeijmans in 2016 diverse aanpassingen aan het ontwerp doorgevoerd. De bouwactiviteiten kunnen naar verwachting in 2017 starten. Lees meer

Digitale documenten huishouding

De ambitie van het RIVM om in de toekomst volledig digitaal te werken, past bij een samenleving die steeds meer online is. En zorgt ervoor dat onze waardevolle kennis goed bewaard en toegankelijk blijft. RIVM is daar hard mee bezig: in 2016 startten we met het leggen van het fundament.

Lees meer

Milieujaarverslag

Het RIVM is gevestigd op het Science Park Bilthoven (SPB). De gezamenlijke milieuvergunning wordt voor alle organisaties op het terrein beheerd door de stichting  Antonie van Leeuwenhoek - terrein (ALt); deze stichting houdt tevens toezicht op naleving van die vergunning.

Lees meer