Voorwoord

(Beeldtitel: Voorwoord RIVM jaarverslag 2016. Terwijl ze met elkaar praten, lopen een man en een vrouw naast elkaar over straat. André van der Zande:) STILTE RUSTIGE MUZIEK (Van oktober tot en met december 2016 verschenen meer dan 12.000 berichten op sociale media over rubbergranulaat en het RIVM. Het was duidelijk: de vraag of het verantwoord was om te sporten op velden met rubbergranulaat hield veel mensen bezig.) (Een hectische periode, omdat in heel korte tijd een moeilijke en belangrijke vraag beantwoord moest worden. Deze vraag ging verder dan een wetenschappelijk onderzoek. We hebben daarom een klankbordgroep ingericht met alle betrokken partijen.) (Met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid deelden we steeds informatie en signalen met elkaar. Op die manier konden we goed inspelen op de maatschappelijke vragen en onrust. Zo is het RIVM dagelijks zichtbaar midden in de samenleving.) (Van der Zande staat bij het station Den Haag Centraal.) (De onderwerpen waar we aan werken hebben impact voor mens, gezondheid, leefomgeving en milieu. Iedereen heeft daar elke dag mee te maken. Iemand die het afgelopen jaar ook veel impact had, was onze collega Guus Velders. Volgens het Amerikaanse Time Magazine is hij een van de honderd invloedrijkste personen ter wereld.) (Guus kreeg de erkenning voor zijn baanbrekend onderzoek naar de klimaatwerking van HFK's. Dat werk was van grote invloed op de totstandkoming van het klimaatakkoord van oktober 2016 in Kigali.) (In dat akkoord spraken wereldleiders af om het gebruik van deze broeikasgassen de komende decennia sterk terug te dringen. In 2017 zoeken RIVM'ers nog vaker het contact met de omgeving, het publiek om zo onze rol als trusted advisor verder te versterken.) (Met trusted advisor bedoelen we dat we een betrouwbare en onafhankelijke adviseur willen zijn die midden in de samenleving staat. Ook in 2017 willen we het verschil maken en maken we ons sterk voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving!) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt oranje met wit. Beeldtekst: Lees het jaarverslag op www.rivm.nl/jaarverslag2016. Een productie van het RIVM. Copyright 2017. De zorg voor morgen begint vandaag.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN EBT DAN WEG

Voorwoord: Midden in de samenleving

Van oktober tot en met december 2016 verschenen meer dan 12.000 berichten op sociale media over rubbergranulaat en het RIVM. Het was duidelijk: de vraag of het verantwoord was om te sporten op velden met rubbergranulaat hield veel mensen bezig. Een hectische periode, omdat in heel korte tijd een moeilijke en belangrijke vraag beantwoord moest worden.

Deze vraag ging verder dan een wetenschappelijk onderzoek. We hebben daarom een klankbordgroep ingericht met alle betrokken partijen. Met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid, deelden we steeds informatie en signalen met elkaar. Op die manier konden we goed inspelen op de maatschappelijke vragen en de onrust.

Zo is het RIVM dagelijks zichtbaar midden in de samenleving. De onderwerpen waar we aan werken hebben impact voor mens, gezondheid, leefomgeving en milieu. Iedereen heeft daar elke dag mee te maken.

Iemand die het afgelopen jaar ook veel impact had, was onze collega Guus Velders. Volgens het Amerikaanse  Time Magazine is hij een van de honderd invloedrijkste personen ter wereld. Guus kreeg de erkenning voor zijn baanbrekend onderzoek naar de klimaatwerking van HFK’s. dat werk was van grote invloed op de totstandkoming van het klimaatakkoord van oktober 2016 in Kigali. In dat akkoord spraken wereldleiders af om het gebruik van deze broeikasgassen de komende decennia sterk terug te dringen.   

In 2017 zoeken RIVM’ers nog vaker het contact met de omgeving, het publiek, om zo onze rol als trusted advisor  verder te versterken. Met trusted advisor  bedoelen we dat we een betrouwbare en onafhankelijke adviseur willen zijn, die midden in de samenleving staat. Ook in 2017 willen we het verschil maken, en maken we ons sterk voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving!

André van der Zande, Directeur-generaal RIVM