Close up van een hand in een laboratorium handschoen die een doosje met laboratorium monsters vasthoudt.

Wetenschappelijk overzicht

Close up van een groen blaadje met daarop zes kleine waterdruppels in een cirkel om een iets grotere waterdruppel heen.

Het RIVM voorziet, als trusted advisor, de overheid van onafhankelijke kennis op het gebied van gezondheid en leefomgeving. Hieronder een aantal overzichten van ons wetenschappelijke werk.

Strategisch programma RIVM

Binnen het Strategisch Programma RIVM (SPR) bruist het van nieuwsgierigheid en energie in de bijna 100 projecten voor onderzoek, innovatie en expertiseontwikkeling.

Lees meer

Publicaties

In 2016 zijn 128 rapporten en 808 wetenschappelijke publicaties in toonaangevende tijdschriften verschenen. Het RIVM levert hiermee een grote wetenschappelijke bijdrage aan de besluitvorming in Nederland en daarbuiten. Het overzicht van publicaties staat op rivm.nl.

Naar overzicht (externe link)

Promovendi

Een groot aantal promovendi krijgt bij het RIVM de kans om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Het RIVM  biedt maatschappelijk relevante onderzoeksopdrachten en professionele begeleiding door topexperts en hoogleraren. In 2016 promoveerden 14 onderzoekers bij het RIVM.

Naar overzicht promovendi

Integriteit

Onze positie als nationaal en internationaal gerespecteerd kennisinstituut danken we vooral aan de kwaliteit van ons werk en de passie en betrokkenheid van onze medewerkers. Van onze onderzoekers verwachten we dat zij zich gedragen als integere wetenschappers.

Lees meer

Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht RIVM heeft tot taak het wetenschappelijk niveau van het RIVM te bewaken. Dit doet zij door toezicht te houden op én te adviseren over het niveau en de kwaliteit van uitvoering van het onderzoek en het bijdragen en verder ontwikkelen van het kwaliteitssysteem van het RIVM.

Lees het verslag