Colofon

Het Magazine Omgevingsveiligheid is een uitgave van het RIVM/Centrum Veiligheid.  Het verschijnt 2x per jaar.

Met dit Magazine wil Centrum Veiligheid alle betrokkenen bij de veiligheid van onze fysieke omgeving informeren over ontwikkelingen.

Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan naar omgevingsveiligheid@rivm.nl