Brandweer leert over korps- en veiligheidsregiogrenzen heen

Brandweer Nederland verkent de mogelijkheden voor het opzetten van een platform voor het delen van informatie op basis van de registratie van arbeidsongevallen. Het doel is om zinvolle informatie over ongevallen over de korpsgrenzen heen te delen en te leren om nieuwe ongevallen te voorkomen. RIVM faciliteert en ondersteunt de brandweer hierbij. Er is een format opgesteld dat brandweerkorpsen kunnen uittesten in de praktijk. Ook heeft de brandweer een voorlopig platform ingericht waar korpsen meldingen anoniem kunnen delen. De werkwijze met het anoniem melden en registreren wordt uitgeprobeerd door diverse korpsen. Daarna bepaalt de brandweer of en op welke manier deze pilot vervolg krijgt.