Ondertussen aan 'de achterkant'

Aan de voorkant kennis ontsluiten en toegankelijk maken, betekent aan de achterkant investeren in maatwerk, kwaliteit en mensen.

Analyses data

Regelmatig krijgt RIVM verzoeken van sectororganisaties, ministeries of inspectiediensten om data-analyses over specifieke soorten ongevallen. In 2016 behandelde de helpdesk circa 20 vragen over diverse type ongevallen. Zo deed RIVM op verzoek van Inspectie SZW een analyse van de data over ongevallen met uitzendkrachten en de directe oorzaken en achterliggende oorzaken. Ook deed RIVM analyses voor de Vereniging voor Bakkerijen en Zoetwarenindustrie (VBZ), Stichting Industriƫle Reiniging (SIR), Stigas en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer leverde RIVM analyses over kraanongevallen, het gebruik van aftakassen en handelingen door elektrotechnisch installateurs. Voor Inspectie SZW werden enkele analyses uitgevoerd die betrekking hadden op arbeidsmiddelen zoals vleesverwerkende machines en ATEX lampen en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en tot slot over de kans op ongevallen voor uitzendkrachten.

Kwaliteit

De unieke data die RIVM in huis heeft over (oorzaken van) ernstige arbeidsongevallen vormen een belangrijke basis voor alle activiteiten van RIVM op het gebied van veilig werken. Een fundament waarop je kunt bouwen. Of het nu gaat over het nemen van maatregelen, het stellen van prioriteiten, het ontwikkelen van laagdrempelige instrumenten, het opzetten van veiligheidsinterventies gericht op gedrag en cultuur. Immers zonder data, geen onderbouwing. Daarom besteedt RIVM veel aandacht aan kwaliteit en consistentie. Zo deed RIVM in 2016 een verdiepende kwaliteitstoets over de laatste 5 jaar. De database Storybuilder bevat nu gegevens over bijna 30.000 ernstige arbeidsongevallen.

Nieuwe hens aan dek

Het programmateam Veilig Werken kreeg in 2016 versterking van drie medewerkers. Dat betekent versterking op het gebied van data analyse, veiligheidswetenschappen, (cognitieve en sociale) psychologie en besturen van veiligheid. Ook verstevigde RIVM de samenwerking met Linda Bellamy, grondlegger van Storybuilder en de relatie met Universiteit van Leiden en TU Delft.