VeiligheidNL

VeiligheidNL is een stichting die zich inzet om ongevallen in Nederland te voorkomen en verminderen. Een van de thema’s is veilig en gezond werken. Jaarlijks publiceert VeiligheidNL de kerncijfers uit het Letsel Informatie Systeem. Een rapportage over letsels die zijn behandeld op Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen in Nederland. Daarin staan onder andere cijfers over letsel als gevolg van een ongeval op het werk. RIVM leverde Veiligheid NL informatie over de achterliggende oorzaken van verschillende soorten arbeidsongevallen. Een verrijking van de rapportage.

Binnen het programma Protect heeft VeiligheidNL een interactieve online training ontwikkeld voor medewerkers van bedrijven met risicovolle werkomstandigheden. De training ‘Veiligheid is je toekomst’ bevat verschillende filmpjes over herkenbare praktijksituaties. RIVM leverde daarvoor inhoudelijke input over achterliggende oorzaken, menselijke fouten en cognitieve valkuilen. Viola van Guldener sprak de filmpjes in.