Blockchain - zoveel meer dan Bitcoin

Wat is Blockchain?

Heel kort samengevat en versimpeld levert Blockchain een betrouwbare, anonieme gegevensuitwisseling zonder tussenpersonen. De bekendste toepassing ervan is de Bitcoin, de digitale munteenheid. De blockchaintechniek is waarschijnlijk bedacht door Satoshi Nakamoto. Maar ook overheden zien mogelijkheden voor gebruik van de technologie voor hun dienstverlening.

In een bomvolle tent op de SSC-Campus Inspiratiedag vergeleek blockchain consultant Marloes Pomp de blockchain met het spelletje “Ik ga op vakantie en ik neem mee”. Hierbij begint een speler met een tandenborstel en de tweede herhaalt de tandenborstel en voegt de koffer toe, de derde herhaalt de tandenborstel en de koffer en voegt de zwembroek toe. En zo verder. Uiteraard zijn alle spelers die niet aan de beurt zijn er als de kippen bij voor het geval iemand een foutje maakt.

Hoe werkt de blockchain?

De blokchain begint bij het eerste block, ook wel het Genesis block genoemd. Dit eerste block is het configuratieblock waarin wordt vastgelegd hoe de in het leven te roepen blockchain gaat werken. Het is tevens de eerste schakel in de chain.

Vervolgens leg je elke aanpassing op die initiële staat vast door voor elke wijziging een nieuwe schakel toe te voegen. Een nieuwe schakel mag alleen toegevoegd worden als het netwerk het er over eens is dat de aanpassing kan en mag en dat de staat van de oude blocks niet aangepast is.

Voordeel 1: veilig voor manipulaties

Naast de configuratiedata genereert het block een hash van de erin opgeslagen informatie. Een hash is een digitale vingerafdruk. De hash string representeert de informatie in het block en wordt verkregen door een stukje programmeercode aan te roepen. Wanneer je een aanpassing zou doen in de gegevens van het block dan zou de hashwaarde er compleet anders uit zien.

Aanpassingen aan de blockchain worden gedaan door een nieuw block toe te voegen aan het einde van de chain. Een deelnemer op het netwerk stuurt het nieuwe block naar het netwerk. In dit block wordt een nieuwe hash gecreëerd van zowel de aanpassing als de voorgaande hash van het block. Hierdoor kunnen de anderen op het netwerk het direct zien als er met de gegevens in de voorgaande blocks geknoeid is. En als dat het geval is dan accepteren ze de voorgestelde aanpassing net. Dit type netwerk heet een consensusnetwerk.

Voordeel 2: Anoniem

Een ander voordeel van blockchain is dat het netwerk niet alle historische informatie beschikbaar hoeft te hebben en moet doorlopen op fouten om de geldigheid van historische data in de chain te valideren. Het controleren van de voorlaatste hash is voldoende. Hierdoor is het niet nodig om de data zelf te controleren of mee te sturen. Dat maakt de controle relatief snel.

Voordeel 3: Geen tussenpersonen nodig

Wanneer een partij iets van waarde, zij het informatie, geld of goed, aan een andere partij ter beschikking wil stellen dan spreken we van een transactie. Bij het doen van een transactie tussen twee partijen (peer-to-peer architectuur) loopt men het risico dat één van de partijen de afspraak niet nakomt. Traditioneel  lossen we dit op met een vertrouwde tussenpersoon: de bank of de notaris bijvoorbeeld.

De blockchain architectuur werkt zonder vertrouwenspartij en het is niet noodzakelijk dat men de andere partij vertrouwt of zelfs maar kent. Bij juist gebruik kan dit ervoor zorgen dat een groot aantal transactionele processen van de overheid en van bedrijven betrouwbaarder en sneller zullen werken. Het kan zelfs leiden tot het compleet vervangen van bepaalde dienstverleners.

Wanneer kun je de blockchain technologie inzetten?

Zoals email maar één toepassing van wat je op het internet kan doen, is Bitcoin maar één toepassing van wat je met de blockchain kunt doen. Juist omdat de techniek zo nieuw is, wordt hij nog niet altijd begrepen. Blockchain is momenteel zo populair dat de techniek ook wel eens wordt toegepast waar dat niet handig is. Daarom een handreiking over wanneer het interessant kan zijn om de inzet van blockchain te onderzoeken.

Blockchain kan van waarde zijn wanneer onderstaande van toepassing is:

 • Je wilt een staat, of snapshot, opslaan van een digitale representatie van waarde
 • Er is gedeelde controle nodig over de aanpassingen op die waarde en de partijen vertrouwen elkaar niet. (Waarbij controle over data delen niet hetzelfde is als het delen van data)
 • Centralisatie van de data is een risico
 • Niemand mag zelfstandig beheer voeren over de data, of er eigenaar van zijn
 • Je wilt onweerlegbaar kunnen aantonen dat er niet (onbedoeld) met de data geknoeid wordt door bijvoorbeeld een databasebeheerder of wetenschapper
 • Er is sprake van een verspreid netwerk

Mogelijke voorbeelden van blockchain inzet:

 • Overdracht van eigendom van digitale representaties van goederen
 • Veilig online stemmen door gebruik van blockchain technologie
 • Directe je opgewekte stroom verkopen aan onbekende partijen
 • Identiteit en autorisatiemanagement zonder kopie van je passpoort
 • Gedecentraliseerde, schaalbare on-demand rekenkracht of cloud opslag
 • Social media met revenu voor de content creator
 • en meer…

Aanpassingen doen op de blockchain

Een aanpassing op de blockchain werkt ruwweg als volgt:

 1. Transactie: Twee partijen komen overeen dat ze van een item van waarde de eigenaar willen veranderen. Bijvoorbeeld een digitale munt of een digitale representatie van een ander item zoals eigendomscertificaat, of permissie tot inzage.
 2. Block: De transactie wordt aangeboden aan de blockchain en verpakt in een block samen met andere transacties. Het block wordt verstuurd naar het gehele netwerk.
 3. Validering: De nodes op het netwerk, genoemd miners[JdB2] , evalueren of de transactie mogelijk en valide is. Samen vormen zij hierover consensus.
 4. Cryptografische representatie: Elk block dat gevalideerd is krijgt zijn eigen hash. Ook de hash van het vorige block wordt opgenomen, hierdoor ontstaat de chain. De hash voorkomt dat oude blocks kunnen worden aangepast.
 5. Uitvoering: Wanneer voldoende nodes op het netwerk de transactie gevalideerd hebben verwisselt de digitale representatie van waarde van eigenaar.

Meer weten over de mogelijkheden van blockchain bij SSC-Campus?

Wilt u meer weten over de blockchain of wilt u weten of uw probleem door de blockchain kan worden opgelost? Neem dan contact op via info@ssc-Campus.nl