Linked Data

De overheid wil met Linked Data zoveel mogelijk van zijn (open) data ontsluiten. Linked Data is een verzameling technieken waarmee communicatie van machine naar machine mogelijk is zonder menselijke tussenkomst. Erwin Folmer van het Kadaster presenteerde op de Inspiratiedag de stand van zaken en mogelijkheden. Want het Kadaster levert tegenwoordig geen kaarten meer, maar diensten met toegevoegde waarde. Dat doen ze o.a. met behulp van Linked Data.

Door het slim koppelen van beschikbare data zie je op een plattegrond met een druk op de knop voor jouw huis niet alleen zaken als locatie, oppervlakte en bouwjaar, maar ook of er bijvoorbeeld een sloopvergunning voor is aangevraagd. Van breder maatschappelijk nut is de inzet van Linked Data voor de Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt. Zo kun je wet- en regelgeving en bestemmingsplannen koppelen aan een locatie op de kaart.

Linked Data is eigenlijk niets nieuws: het is de basis van het Semantische Web, ook wel web 3.0 genoemd. Al in 2001 presenteerde de vader van het Internet, Tim Berners-Lee dat. De onderliggende techniek (RDF, een data-modelleer standaard) stamt zelfs uit de vorige eeuw. Het geheel vormt een door de W3C organisatie vastgesteld framework: een gemeenschappelijke omgeving die het mogelijk maakt data te delen en te hergebruiken over en tussen applicaties, bedrijven en overheden.In de basis is het een stelsel van technieken die het mogelijk maakt om communicatie van machine naar machine te realiseren zonder menselijke tussenkomst. De zoekmachine Google is de meest bekende en meest gebruikte Semantische Web beschrijving.

Veel organisaties gebruiken Linked Data intern voor de ontsluiting van hun data. Randvoorwaarde voor Linked Data echter is de ontsluiting van data in een niet-gesloten formaat zoals XLS. Voor de kwalificatie van (Linked) Open Data is een 5 sterrenmodel bedacht:

*          Data is beschikbaar in een willekeurig formaat (as-is)

**        Data is beschikbaar in een machine leesbaar formaat (dus geen scan/plaatje)

***      Data is beschikbaar in een niet -gesloten formaat (dus CSV i.p.v. XLS)

****    Data is beschikbaar volgens de open standaarden van het W3C (RDF en SPARQL)

***** Al het bovenstaande mét links naar andere Linked Open Data.

(bron: http://5stardata.info/en/

Na een introductie van de terminologie en de werking liet Erwin Folmer van het Kadaster aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zien hoe je Linked Data kunt gebruiken. En daar zit in de nabije toekomst de winst voor de techniek. De Nederlandse overheid zet sterk in op het gebruik van Linked Data als techniek bij de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit is de infrastructuur voor de nieuwe Omgevingswet die medio 2019 van kracht zal wordent. Met Linked Data kunnen bijvoorbeeld teksten uit wetten, regelgeving en voorschriften van bijvoorbeeld bestemmingsplannen worden gekoppeld aan de feitelijke locatie op een kaart zodat is alle informatie met één klik beschikbaar is.

Een aantal geografische / topografische basisregistraties is al beschikbaar als linked open data:

https://brt.basisregistraties.overheid.nl,

https://brk.basisregistraties.overheid.nl,

https://bag.basisregistraties.overheid.nl.

 

Een paar praktijkvoorbeelden van wat je met deze Linked Open Data kunt:

Geef mij de BAG informatie over mijn eigen huis: https://data.labs.pdok.nl/stories/vind_een_gebouw/

Geef mij het dichtstbijzijnde mossel en oesterhabitat:

https://data.labs.pdok.nl/stories/mossel-en-oesterhabitats/

En de kracht van gelinkte data (in dit geval Kadaster en CBS): https://data.labs.pdok.nl/stories/cbs/

Voor gevorderden: het uitvoeren van een eenvoudige sparql query, op bijv. bunkers of ziekenhuize, (etc) in Nederland:

https://data.pdok.nl/yasgui

Dit zijn allemaal data verhalen op basis van sparql queries, die de kracht van het ontsluiten en bevragen van linked data laten zien.

Ook het SSC-Campus Modellenplatform dat in een andere sessie werd gepresenteerd door Dirk-Jan Griffioen maakt gebruik van dezelfde techniek. Ook voor de klanten van SSC-Campus is daarmee het belang van het gebruik van de Linked Data technieken onderbouwd. We zien uit naar de inzet van de Linked Data bij onze klanten.

Meer weten? Neem contact via info@ssc-campus.nl