Ontwikkelaars live in actie

Voor een afdeling applicatieontwikkeling is het soms lastig om te laten zien wat je zoal doet. Je kunt laten zien wat je eerder hebt gebouwd maar, hoe inspirerend is het tonen van eerder gebouwde applicaties? Daarom pakte de afdeling applicatieontwikkeling tijdens de inspiratiedag uit met een dagje ontwikkelen in hackathon stijl. Vier ontwikkelaars gingen live aan het werk om het ontwikkelproces inzichtelijk te maken. In een interactief experiment gingen zij direct aan de slag met data die de bezoekers genereerden. Bezoekers hadden op hun beurt de mogelijkheid om ter plekke te bepalen welke visualisaties ze wilden laten bouwen. Alles bij elkaar een inspirerend dagje stoeien met data.

Drie vliegen in één klap

Door hun interactieve live ontwikkelsessies  konden de ontwikkelaars van SSC-Campus hun werk tijdens de Inspiratiedag wél inzichtelijk maken. Door het benutten van het Internet of Things (IoT) –data verzameld uit allerlei apparaten - en met de methodiek van SCRUM werden wensen van bezoekers omgezet in datavisualisaties. Drie vliegen in één klap dus. Hieronder vertellen we meer over deze drie. Maar de ontwikkelaars zelf vonden de interactie met de bezoekers het meest inspirerend. Het samen creëren van data en door de bezoekers uit te nodigen om verzoeken voor visualisaties in te dienen en gezamenlijk te ontdekken hoeveel er mogelijk is, zelfs met een beperkte set data.  

1. Data creëren met IoT

Tijdens de inspiratiedag verzamelden we verschillende data. Via zelfgemaakte stemkastjes konden de bezoekers aangeven hoe bruikbaar dan wel inspirerend zij een stand of sessie vonden voor hun dagelijks werk. Daarnaast hebben we in alle tenten het geluidsniveau gemeten. Wellicht was dit niet helemaal wetenschappelijk verantwoord, daarom hebben we het maar vertaald naar de “reuring index”. Als laatste zwierf er een tweetal Campus Challenge Cubes over het terrein. Deze cubes gingen van bezoeker naar bezoeker en gaven hen een willekeurige challenge. Een mooie gelegenheid voor de aanwezigen om in gesprek te komen met iemand die je nog niet kent! Alle verzamelde data werd direct draadloos naar een database gezonden, klaar voor verwerking tot een aantrekkelijke visualisatie.

2. Scrum: bezoekers zetten het ontwikkelteam aan het werk

Een groot aantal bij SSC-Campus ontwikkelde applicaties komen tot stand in een scrumproces. SCRUM is een methodiek waarin in sprints van enkele weken de opdrachtgever en de ontwikkelaars in nauw overleg aan de slag gaan op basis van user-stories. Op de inspiratiedag hanteerden we ook de scrum-aanpak, al was een sprint ingekort van een paar weken naar 45 minuten. Op de inspiratiedag waren de bezoekers de opdrachtgever, of product owner in scrum termen. Iedere bezoeker kreeg de mogelijkheid om een userstory in te dienen gebaseerd op de verzamelde data. Deze user stories daagden het ontwikkelteam uit om in een kort tijdsbestek de gevraagde overzichten te realiseren

3. Datavisualisatie

Met de user-stories als uitgangspunt gingen de dotNet en front-end ontwikkelaars aan de slag om binnen 45 minuten een visualisatie te realiseren. Vanwege de beperkte tijd gebruikten ze daarbij de open source library Highcharts (https://www.highcharts.com/) voor het genereren van een fraaie grafiek of staafdiagram. De drie sprints op de inspiratiedag leverden een drietal visualisaties op om trots op te zijn. Dat 45 minuten wel erg kort is voor een sprint werd heel erg duidelijk toen de ontwikkelaars tijdens de laatste sprint nog koortsachtig doorwerkten, terwijl de introductie van de presentatie al was begonnen!

Inspirerend?

Het experiment om tijdens de  Inspiratiedag live en interactief applicaties te ontwikkelen was om te beginnen inspirerend voor alle SSC-Campus medewerkers die aan de presentatie van applicatieontwikkeling hebben meegewerkt. Niet alleen tijdens de dag zelf, maar zeker ook alle ontwikkelingen op weg er naar toe. Alleen al de samenwerking met een groot aantal afdelingen binnen SSC-Campus van idee tot uitwerking. Doordat de ontwikkelaars op de dag zelf ook nog bezoekers hebben kunnen inspireren met inkijkje in het ontwikkelproces, mogen we de eerste SSC-Campus inspiratiedag als een meer dan geslaagde dag bestempelen!