Rekenen met het ModellenPlatform

 

Onderzoekers lopen vaak tegen ICT gerelateerde problemen aan bij onderzoek dat analyse van (grote) databestanden vereist of waarbij een deel van de werkelijkheid met rekenkundige modellen wordt gesimuleerd. SSC-Campus neemt met het ModellenPlatform deze zorgen weg van onderzoekers binnen de Rijksoverheid.

 

De standaard werkplek voldoet niet altijd voor een onderzoeker die data analyses uitvoert en/of zware rekenmodellen runt, omdat deze werkplek hiervoor te beperkt is qua rekenkracht (CPUs), geheugen en/of opslagcapaciteit. Daarnaast zien we dat een onderzoeker in meer of mindere mate behoefte heeft aan:

(eigen) installatie van specifieke tools en/of libraries

scheiden van ontwikkel- en productieomgeving

herleidbaarheid van resultaten structureel vastleggen

ModellenPlatform

Met het ModellenPlatform heeft u een geschikt ICT-platform voor de rekenkundige modellen of voor het uitvoeren van data gedreven onderzoek. Klanten kunnen met dit platform applicaties, modellen of data-analyses ontwikkelen, uitvoeren en beheren zónder bezig te hoeven zijn met de onderliggende ICT infrastructuur. Het ModellenPlatform wordt dan ook als een ‘Platform as a Service’ (PaaS) dienst geboden (figuur 1). Als afnemer van het ModellenPlatform vraagt u via het Webportaal rekenomgevingen per gebruiker aan. In deze rekenomgeving zijn uw databestanden en software beschikbaar. SSC-Campus zorgt voor de uitrol van rekenomgevingen, het beheer en monitoren hiervan.

Figuur 1 ModellenPlatform is een PaaS dienst

Het ModellenPlatform biedt faciliteiten op het vlak van rekenen en data met additionele ondersteuning.

Rekenen – een rekenomgeving op maat

Via het ModellenPlatform beschikt u over een werkplek met de benodigde tools en software, is uw data beschikbaar en kunt u rekenen en/of data-intensief onderzoek uitvoeren in een op maat gemaakte rekenomgeving, afgestemd op uw behoeften. Per klant of zelfs per gebruiker verschilt de rekenomgeving onder andere qua aantal virtuele servers, de hoeveelheid cores en geheugen, het type OS (Windows of Linux) en de additionele applicaties. Het ModellenPlatform ondersteunt ook RekenGrid toepassingen voor het uitvoeren van parallelle berekeningen.

De inrichting van de rekenomgeving wordt gedefinieerd en vastgelegd in een zogenaamde blauwdruk.  Deze blauwdruk is volgens de OASIS TOSCA standaard waarmee SSC-Campus al inspeelt op de mogelijkheid de rekenomgevingen geautomatiseerd uit te gaan rollen in de nabije toekomst.

U vraagt werkruimtes aan, inclusief de rekenomgeving, en iedere gebruiker, kan ook een medewerker bij een externe organisatie zijn, kan vervolgens via Internet inloggen in zijn eigen werkruimte (Figuur 2).

Figuur 2 Aanvraag en uitrol van werkruimte(s)

Datafaciliteiten

In het ModellenPlatform is de data beschikbaar vanuit de rekenomgeving op een projectomgeving, die ook toegankelijk is voor de andere gebruikers binnen het project. Voor het uitvoeren van tekst mining met bijvoorbeeld social media data, of het uitvoeren van big data analyse bijvoorbeeld met Internet of Things data, kan SSC-Campus ondersteuning bieden.

Het resultaat van een model is mogelijk weer input voor een volgend model. Zo kunt u binnen één Platform meerdere modellen opnemen en combineert u de modellen tot een modellentrein.

De herleidbaarheid van data wordt steeds belangrijker. Door het vastleggen van data provenance gegevens is, ook na jaren, duidelijk hoe het resultaat is ontstaan. Het ModellenPlatform biedt in de toekomst (2018) faciliteiten om deze provenance gegevens vast te leggen en (visueel) te raadplegen (zie voorbeeld in Figuur 3).

Figuur 3 Een voorbeeld van een visualisatie van data provenance gegevens

Bij het vastleggen van data provenance maakt het Modellenplatform gebruik van een wereldwijde standaard, W3C PROV.

Ondersteuning

Het ModellenPlatform is meer dan een hosting dienst omdat SSC-Campus ook ondersteuning biedt, bijvoorbeeld bij het gecontroleerd uitrollen van (nieuwe versies van) software en/of data. Dit gebeurt door het bieden van gescheiden OTAP omgevingen voor bijvoorbeeld ontwikkelen en productie. En SSC-Campus adviseert over de configuratie van de rekenomgeving en overlegt met leveranciers van software hierover.

Toekomst

Uiteraard ontwikkelt SSC-Campus het ModellenPlatform verder. Dit gebeurt in samenspraak met de klanten, in de Klantenraad. In een roadmap is aangegeven welke functionaliteiten nog worden toegevoegd, zie Figuur 4 voor onderwerpen in het komende jaar.

Figuur 4 Thema's op de roadmap van het ModellenPlatform

We gaan graag met u in gesprek om de onderwerpen op de roadmap toe te lichten en te bekijken of het ModellenPlatform een geschikte oplossing biedt voor u.