Luchtfoto tankopslag

Adviesvragen

Regelmatig komen bevoegde gezagen met specifieke vragen over omgevingsveiligheidskwesties bij het RIVM terecht. We beschrijven in deze rubriek drie interessante adviesvragen die we de afgelopen periode hebben ontvangen. Heeft u ook een vraag of heeft u graag dat er iemand mee kijkt met bij een risicoberekening? Neem dan contact met ons op  via omgevingsveiligheid@rivm.nl.  

Second opinion QRA

In het kader van de vergunningaanvraag is voor een biovergistingsinstallatie een risicoberekening (QRA) uitgevoerd. In verband met de aanwezigheid van windturbines op het industrieterrein waar de biovergistingsinstallatie moet komen te staan, moesten de faalfrequenties waarmee in de risicoberekening wordt gerekend op basis van de Handleiding risicoberekeningen Bevi worden aangepast. Op verzoek van het bevoegd gezag heeft RIVM een second opinion op de uitgevoerde risicoberekening uitgevoerd.

Inschatting risico-opslag

In welke situaties kan warmtestraling die op een tank valt leiden tot escalatie (brand/explosie)? Deze vraag kregen we in verband met de beoordeling van de risico’s van de opslag van ethanol (PGS 29-opslagtank) bij een wijnopslagbedrijf. In het kader van het vergunningtraject vroeg het bevoegd gezag om ondersteuning. Het RIVM heeft door middel van onderzoek en berekeningen antwoord gegeven op de door het bevoegd gezag gestelde vragen.

Beoordeling watergordijn

Op verzoek van het bevoegd gezag hebben we de effectiviteit van een watergordijn bij een chemiebedrijf beoordeeld. Tevens hebben we bekeken of het watergordijn op de juiste wijze in de risicoberekening is verwerkt. De vragen hierbij waren of het effect van de watersproei-installatie bij de verlading van waterstoffluoride op de mogelijke verspreiding van de stof voldoende is gemotiveerd en op de juiste manier is gemodelleerd.