Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen - Nieuwe Stijl

Foto van tankopslag

In het kader van de nieuwe Omgevingswet wordt een nieuwe, duidelijkere en slagvaardigere structuur ontwikkelt van de richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Bestaande PGS-publicaties worden omgezet naar een nieuwe structuur.